*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
אינטרנט בטוח
תכנון שנתי צוות חיים ברשת
כלים עצות והנחיות להורים ולתלמידים
פעילויות לקראת השבוע לגלישה בטוחה באינטרנט
אינטרנט בטוח  
 

פגעו בך או הטרידו אותך במהלך השימוש באינטרנט?

איגוד האינטרנט מאפשר לך לשוחח טלפונית עם נציג האיגוד, שייעץ וינסה לסייע ובמידת הצורך יפנה אותך לגורם מקצועי מתאים.

שעות פעילות:

נפגעת באינטרנט? דבר איתנו: 03-9700911 - safe@isoc.org.il

המוקד פועל בין השעות 9:00-17:00 ומספרו: 03-9700911.
ניתן לפנות בדוא"ל safe@isoc.org.il או להשאיר הודעה בתא קולי.

 
לתשומת לבך:

שירות קו תמיכה לפגיעות באינטרנט אינו תחליף לחוות דעת, לעצה מקצועית או לשירותי החירום, והוא איננו בגדר הוראה, או המלצה לפעולה. השימוש בקו התמיכה לפגיעות באינטרנט הינו על אחריותך בלבד ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איגוד האינטרנט הישראלי או כל נציג של קו התמיכה לפגיעות באינטרנט.

(המידע נלקח מאתר איגוד האינטרנט הישראלי )

 

 קישורים

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר