*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
כיתות י'
כיתות יא'
כיתות יב'
שכבות
חטיבה עליונה 
 
דבר מנהלת החטיבה העליונה

בתום פגישת ראשית הסיעות נושא סוכם כי רק אם תושג הסכמה של כל הסיעות - יידחו הבחירות ל-17 בפברואר, באמצעות חקיקה, בשל סמיכות 10 בפברואר לט"ו בשבט. בנוסף, הוחלט כי הכנסת תצא לפגרת בחירות ב-11 בנובמבר, שהוא גם יום הבחירות לרשויות המקומיות.

 

 בעלי תפקידים

לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "בעלי תפקידים".

 הודעות

לא קיימות כעת הכרזות פעילות.
 
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר