*
 
כניסה
 
 
 
דלג על קישורי ניווט
שינויים במערכת
תמונות
על בית הספר
דבר המנהל
עיתון בית הספר
מסלולים ומגמות
תקנון
חינוך ערכי
אלבום תמונות
מבנה אירגוני
כיתה י
לוח הודעות מחנך
פורום כיתה
תמונות
מקצועות הרכבת
חשמל רכבתי
תחזוקת רכבות
מיזוג אוויר רכבתי
לימודי המשך לטכנאים והנדסאים
מקצועות הומניים

 לאתר מלווה המשלחת לפולין

 תיכון טכנולוגי עמל דימונה מכין אותך לחיים

 

בית הספר עמל טכנולוגי מכין אותך למקצוע לחיים

המגמות הנלמדות בבית הספר :

ü      חשמל מוסמך.

ü      מסגרות מבנים.

ü      עיצוב שיער ואיפור אמנותי.

מגמות נוספות המיועדות לפתיחה:

ü      מגמת מקצועות הרכבת.

ü      מגמת צילום.

תנאי קבלה לבית הספר:

ü      תעודה המעידה על סיום כיתה ח' וט'.

ü      עמידה במבחני קבלה.

ü      ראיון אישי.

 הודעות

07.03.12 - נננ
יעאריער
20.05.09 - מקום ראשון בחינוך
בתום פגישת ראשית הסיעות בנושא סוכם כי רק אם תושג הסכמה של כל הסיעות יידחו הבחירות ל-17 בפברואר, באמצעות חקיקה, בשל סמיכות 10 בפברואר לט"ו בשבט. בנוסף, הוחלט כי הכנסת תצא לפגרת בחירות ב-11 בנובמבר, שהוא גם יום הבחירות לרשויות המקומיות.
20.05.09 - מקום ראשון בתרומה לקהילה
בתום פגישת ראשית הסיעות בנושא סוכם כי רק אם תושג הסכמה של כל הסיעות יידחו הבחירות ל-17 בפברואר, באמצעות חקיקה, בשל סמיכות 10 בפברואר לט"ו בשבט. בנוסף, הוחלט כי הכנסת תצא לפגרת בחירות ב-11 בנובמבר, שהוא גם יום הבחירות לרשויות המקומיות.
 
 

 מבזקים Ynet

מאחזר נתונים

  אקטואליה

כל הפרטים על השביתה בבית הספר
שלום סרגי
תקנון נוהל משמעת
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר