*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
דבר המנהל
תקנון
מסלולי הסעות
מסלולים ומגמות
ביה"ס בעת מלחמה
נוער בעבודה
תעודת מקצוע

 לוח צלצולים

מיון לפי קבצים מצורפיםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
צלצול בוקרהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
8:00 - 8:45יום לימודים
שיעור שניהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
8:45 - 9:30שיעור
הפסקת עשרהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
9:30 - 9:45הפסקה
שיעור שלישיהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
9:45 - 10:30שיעור
שיעור רביעיהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
10:30 - 11:15שיעור
הפסקההשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
11:15 - 11:25הפסקה
שיעור חמישיהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
11:25 - 12:10שיעור
שיעור שישיהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
12:10 - 12:55שיעור
הפסקההשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
12:55 - 13:00הפסקה
שיעור שביעיהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
13:00 - 13:40שיעור
שיעור שמיניהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
13:40 - 14:20שיעור
שיעור תשיעיהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
14:20 - 15:00שיעור
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר