*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
לוח הודעות של הממונה על החט"ע
שכבת י'
לוח הודעות
י' 1
י' 2
י' 3
י' 4
י' 5
י' 6
י' 7
י' 8
י' 9
שכבת י"א
שכבת י"ב
יב'1
יב'2
יב'3
יב'4
יב'5
יב'6
יב'7
יב'8
יב'9
חדרי מקצוע
אזרחות
אמנות
אנגלית
ביוטכנולוגיה
ביולוגיה
גיאוגרפיה
היסטוריה
הנדסת תוכנה ומדעי המחשב
כימיה
לשון
מדעי החברה
מחשבת ישראל
מתמטיקה
ספרות
ערבית
צרפתית
קולנוע
תנ"ך
מחויבות אישית
שיג ושיח

מחויבות אישית

תלמידי שכבת י' היקרים,

 

חכמינו ז"ל למדו אותנו לפני אלפי שנים, שדרך ארץ קדמה לתורה. משפט זה לכאורה סתמי הוא, אך הוא טומן בחובו דרך חיים עם כוונה שהנתינה בה היא ערך עליון.

בנתינה האדם מקבל הרבה יותר מאשר הוא נותן וכך, תרומתו לזולת משתווה לתרומה האישית.

בשנים האחרונות מדברים רבות על הידרדרותה המוסרית של החברה בישראל, בטוחים אנו שאתם תלמידי שכבת י' המצטרפים השנה לתוכנית המחויבות האישית, תהיו חוד החנית של השינוי שכולנו מייחלים לו בחברה כולה. מבקשים אנו בזאת לברך אתכם על הצטרפותכם לתכנית ובטוחים כי תצאו נשכרים מכל רגע של נתינה לזולת.

 

בהצלחה ובברכה,

שרה הלפרין מנהלת בית הספר

שרי אריאב הממונה על החטיבה העליונה

 

תלמידי שכבת י' היקרים,

התכנית מחויבות אישית פרושה עזרה לזולת. ביה"ס רואה חשיבות רבה בתכנית שמטרתה לחזק את מעורבותכם והרגשת שייכותכם במתרחש בביה"ס, בקהילה בחברה ובעולם.

באמצעות פרויקט זה, תחשפו לבעיות חברתיות, תמצאו את יכולתכם ובעיקר, תחוו את היכולת ל"תת".

אנו מקווים שבעקבות התוכנית נצא כולנו נשכרים: אתם – התלמידים , אנחנו – ביה"ס וכמובן החניכים במקומות ההשמה.

דרך צלחה ועשייה פורייה,

עמוס רבן, רכז המחויבות האישית

צוות שכבת י'

דף הסבר לתלמידים: דרישות התוכנית ופרטים כלליים

 ·        תוכנית המחויבות האישית היא חובה, והיא נכללת כיחידת לימוד פנימית אחת בתעודת הבגרות.

·         עליכם להקדיש, לפי יכולתכם ולפי בחירתכם, מינימום של שעתיים בשבוע בפעילות למען הזולת במהלך שנת הלימודים (סה"כ 60 שעות שנתיות, לפחות). בכל מקרה, לא ניתן להתנדב יותר מ-4 שעות בשבוע.

·         עליכם לבחור מקום השמה מתוך הטבלה המצורפת.

·         לקראת סוף הפעילות השנתית, יהיה עליכם להגיש עבודה כתובה המסכמת את פעילות ההתנדבות שלכם.

·         עליכם להחתים את יומן הפעילות הכחול בכל שבוע, ולהגיש אותו לאחר סיום הפעילות, מצורף לעבודה הכתובה.

·         במחצית ובסוף השנה, יקבל כל תלמיד ציון בתעודה במקצוע "מחויבות אישית", בהתאם להשקעתו. ציון זה יופיע בתעודת הבגרות.

·         מדריכים בתנועות נוער: ההדרכה נחשבת כמחויבות אישית. חובת החתמת יומן הפעילות וכתיבת העבודה חלים גם על מדריכים בתנועות נוער.

·         פעילים בתנועות נוער: פעילות זאת נחשבת כ-30 שעות שנתיות, ולכן עליכם להשלים 30 שעות נוספות במקום השמה נוסף, על פי בחירתכם.

·      רקדנים בלהקת "אביב מחולות": פעילות זאת נחשבת כ-30 שעות שנתיות, ולכן עליכם להשלים 30 שעות נוספות במקום השמה נוסף, על פי בחירתכם.

·         פעילים בקבוצות ספורט: מחויבים ב-60 שעות שנתיות, בתיאום אישי מולי.

·         פעילים בקבוצות ספורט של בית הספר: פעילות זאת נחשבת למחויבות אישית.

·         ניתן להתנדב ביותר ממקום השמה אחד.

·         ניתן להחליף מקום השמה בתיאום מראש איתי.

 

בכל שאלה או בעיה, ניתן לפנות אלי בכל יום בבית הספר או לשלוח לי מייל לכתובת: amosraban@gmail.com

עדכונים לרשימת מקומות ההשמה בתוך בית הספר ומחוץ לבית הספר תפורסם בלוח המודעות של שכבת י' ובאתר האינטרנט של בית הספר.

שתהיה לכולכם שנה של מחויבות אישית משמעותית!

עמוס.

מקומות השמה מובילים השנה:

שם מקום ההשמה

אופי הפעילות

הערות

חונכות ועזרה לימודית לתלמידי בית הספר

חונכות לימודית לתלמידי כיתות ז' וי', בתוך בית הספר.

אחרי שעות הלימודים. בליווי יועצות השכבות.

"במעגלי צדק"

קבוצה שיוזמת ומארגנת פעילות למען הקהילה. הפעילות בליווי ארגון "במעגלי צדק".

 

http://www.mtzedek.org.il/

המפגשים מתקיימים בתוך בית הספר בליווי קשת נחום, המורה למחשבת ישראל

בית אבות משען

עזרה לקשישים בבית האבות הצמוד לבית הספר. העזרה כוללת התנדבות עם קשישים עצמאיים (דיור מוגן) או עם קשישים סיעודיים בודדים. ההתנדבות כוללת מפגשים אישיים וקבוצתיים (משחקים, הפעלות, שיחות אישיות ועזרה בחיי החברה של בית האבות)

http://www.mishan.co.il/PropertyPage.asp?projectid=2206362

צמוד לבית הספר. ניתן לפרוס את השעות במהלך השבוע.

"מלאכיות נהיגה"

הקמת קבוצות מנהיגות של נשים צעירות אשר יובילו  וישפיעו בקרב סביבתן בנושא בטיחות בדרכים.

http://www.oryarok.org.il/?p=1721

מוגבל לכ-5 בנות בשכבה. בליווי עמותת "אור ירוק"

מקומות השמה בתוך בית הספר:

שם מקום ההשמה

אופי הפעילות

הערות

ממ"צים

לסייע לצוות המחנכים בעבודה היומיומית מול תלמידי השכבה. לסייע לתלמידים לבחור את מקום ההשמה שהכי מתאים להם. לעזור לרכז השכבה בפרויקטים שונים.

מוגבל לתלמיד אחד מכל כיתה.

ספריית בית הספר

לעזור לספרנית בסידור ספרים, ועוד.

מוגבל ל-4 תלמידים.

עיתון בית הספר

כתיבה לעיתון בית הספר.

 

צוות אירועים

עזרה בהקמת אירועים בתוך בית הספר (ימי זיכרון ועוד).

 

צילום אירועים

צילום אירועים חברתיים במהלך שנת הלימודים.

מלא

קבוצת "איכות הסביבה"

קידום פרויקטים של שמירה על איכות הסביבה בתוך בית הספר.

 

מקומות השמה נוספים מחוץ לבית הספר:

שם מקום ההשמה

אופי הפעילות

הערות

בית הלוחם

עזרה לפעילות הספורט השוטפת של בית הלוחם בכל ענפי הספורט.

מומלץ לתלמידים העוסקים בספורט. נמצא בשכונת אפקה.

בית ספר "און"

עבודה עם ילדים נפגעי CP (שיתוק מוחין)

בשכונת צהלה. הפעילות בימי שישי.

הכלבייה העירונית

עזרה בכלבייה העירונית. הוצאת כלבים לטיולים וטיפול בכלבים.

http://www.homedog.co.il/

מוגבל לכ-12 תלמידים בשכבה. כולל הכשרה בסיסית לגבי התנהגות כלבים, ועזרה ראשונה.

המכללה לביטחון לאומי לנוער

תוכנית טיפוח מנהיגות ערכית בקרב בני נוער ולהגברת המוטיבציה בקרב התלמידים למעורבות בנושאי הביטחון הלאומי של מדינת ישראל.

הפעילות כוללת מפגשים לימודיים, ימי סיור, מחנות גדנ"ע ומעורבות חברתית פעילה.

 

תוכנית תלת-שנתית לתלמידים מצטיינים.

השתתפות בתוכנית מקנה תוספת לציון ההגשה לבגרות באזרחות.

יוזמות אישיות / מקומות השמה אחרים

תלמידים יכולים להתנדב גם במסגרת שאינה כתובה בטבלה זאת. כל התנדבות במסגרת אחרת חייבת להיות מאושרת על ידי.

בתיאום מראש איתי.

מד"א

מגישי עזרה ראשונה באמבולנסים. מתנדבי מד"א לוקחים חלק פעיל בכל פעילויות הארגון, כולל ליווי אירועים המוניים ומשחקי ספורט.

כולל קורס הכשרה.

מועדוניות בבתי ספר יסודיים

עזרה לימודית ועזרה למדריכות במועדוניות בבתי ספר יסודיים הקרובים לבית הספר.

בין 13:30 ל – 16:00, בימים קבועים או בימי שישי

מועדוניות בגני ילדים

עזרה למדריכות במועדוניות בגני ילדים הקרובים לבית הספר.

 

מכבי אש

כוח עזר לכבאים. לקיחת חלק פעיל בפעילות המבצעית והמנהלתית של הכבאים

כולל קורס הכשרה.

מספרי סיפורים בגני ילדים

להגיע לגני ילדים לשעת סיפור.

 

כולל קורס הכשרה.

משמר אזרחי

אבטחת השכונה בצמוד לשוטרים ומתנדבים בוגרים. סיורים רגליים, רכובים וממונעים, מחסומים, סריקות וחיפוש נעדרים.

http://www.police.gov.il/Pages/default.aspx

(תחת "ילדים ונוער")

בבסיס ההפעלה בנאות אפקה

עמותת SOS חיות

עזרה בימי אימוץ מרוכזים בימי שבת.

 

http://www.sospets.co.il/

 

פרחי רפואה / נוער מכבי

קידום מודעות לבריאות, עזרה לאחיות במרפאות ובמחלקות השונות בבתי חולים.

http://www.noar-maccabi.co.il/

כולל קורס הכשרה.

צ.ב.ע (צעירים בונים עתיד)

התנדבות במרכז העשרה לילדים בכיתות ג'-ו' הזקוקים לעזרה וקידום בלימודים ובתחום החברתי.

בנווה שרת. בימים ב' וה' או א' וד', בין השעות 18:00-20:30.

תנועות נוער

הדרכה או פעילות בתנועת הצופים, השומר הצעיר, מד"צים.

 

יוזמות אישיות / מקומות השמה אחרים

תלמידים יכולים להתנדב גם במסגרת שאינה כתובה בטבלה זאת. כל התנדבות במסגרת אחרת חייבת להיות מאושרת על ידי רכז המחויבות האישית.

בתיאום ובאישור מראש.

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר