*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
רשימות ספרים חט"ב
שכבת ז'
ז' 1
ז' 2
ז' 3
ז' 4
ז' 5
ז' 6
ז' 7
ז' 8
שכבת ח'
שכבת ט'
חדרי מקצוע
שכבה ז' 
 

 לוח הודעות שכבה ז'

ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ה

כדי לראות את רשימות ספרי הלימוד לשנת הלימודים הבאה, תשע"ה.
 
חופשה נעימה ובטוחה!

מידע לבוגרי כיתות ו'

ברוכים הבאים!
כפי שראיתם, אנו מעדכנים באתר בית הספר על אירועים, מעבירים חומרי לימוד ועוד. באתר של השכבה, תוכלו להתעדכן ולקבל מידע באופן שוטף.
שימו לב! יש ללחוץ על כותר ההודעה כדי לראותה בשלמותה.
לדוגמה -
להודעה זו מצורפים שני מסמכים, האחד מידע לתלמידים העולים לכיתה ז' והשני הסבר על מגמות העשרה לשנה"ל תשע"ב.
 
 
תוכלו לפנות גם למורה האחראית על אתר ביה"ס -
קשת נחום     keshetna@gmail.com
 
 
בהצלחה!

 רשימת כיתות

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר