*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
סקרים
קורס העשרה מדעית תשע"ב
שאלון מיפוי למורים לפני קורס לוא
עמל בשבילי ישראל שלב א- תשע"ג מנהלים
עמל בשבילי ישראל חלא א- תשע"ג לרכזי תיקשוב
עמל בשבילי ישראל שלב א תשע"ג לרכזי חינוך חברתי
עמל בשבילי ישראל שלב א תשע"ג- לתלמידים
עמל בשבילי ישראל- שלב הגמר- מורים
משוב תלמידים בכתה - עמל בשבילי ישראל תשע"ג שלב הגמר
 
 
 
 משובים- תחרות עמל בשבילי ישראל תשע"ג- שלב הגמר
משוב מורים בכיתה 
משוב תלמידים בכיתה
 
 
 

 קורס העשרה מדעית- משובים

קורס העשרה מדעית תשע"ב

 אפשר אחרת- חיים משותפים בנגב

 שאלון מיפוי למורים לפני השתלמות לו"א

שאלון מיפוי עבור מורים, לפני השתתפות בהשתלמות הלוח האינראקטיבי

 שאלון משוב- קורס לוחות אינראקטיביים

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר