*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
5 יח"ל
הודעות מקצוע
פורום מקצועי
מאגר משאבים
חדר אנגלית שכבת י - 5 יח"ל 
 

 מאגר משאבים

12 Angry Men Character List (1).docx
12 Angry Men Character List (1)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
12/06/2015 08:48איריס רוזנברג שח
12 Angry Men Essay Questions.docx
12 Angry Men Essay Questionsהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
12/06/2015 08:49איריס רוזנברג שח
12 Angry Men questions plus answers.docx
12 Angry Men questions plus answersהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
12/06/2015 08:50איריס רוזנברג שח
12 Angry Men Quotes and Analysis (1).docx
12 Angry Men Quotes and Analysis (1)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
12/06/2015 08:49איריס רוזנברג שח
12 Angry Men Summary.docx
12 Angry Men Summaryהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
18/06/2017 07:58איריס רוזנברג שח
12 Angry Men Summary-Summary.docx
12 Angry Men Summary-Summaryהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
12/06/2015 08:48איריס רוזנברג שח
12 Angry Men Themes.docx
12 Angry Men Themesהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
12/06/2015 08:48איריס רוזנברג שח
A Summers Reading by Bernard Malamud-summary and analysis.doc
A Summers Reading by Bernard Malamud-summary and analysisהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
06/03/2013 11:48איריס רוזנברג שח
A Summer's Reading- review for the summative assessment.docx
A Summer's Reading- review for the summative assessmentהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
17/12/2015 10:53איריס רוזנברג שח
A Summer's Reading-analysis and Malamud's biography.doc
A Summer's Reading-analysis and Malamud's biographyהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
06/03/2013 11:47איריס רוזנברג שח
A Summer's Reading-moral lessons.docx
A Summer's Reading-moral lessonsהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
06/03/2013 14:58איריס רוזנברג שח
A Summer's Reading-thenames and key sentence.doc
A Summer's Reading-thenames and key sentenceהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
06/03/2013 11:44איריס רוזנברג שח
As I Grew Older-review for the test 2014.docx
As I Grew Older-review for the test 2014השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
17/02/2014 08:14איריס רוזנברג שח
book tasks 2016.docx
book tasks 2016השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
13/10/2016 11:17איריס רוזנברג שח
I am posting the Post Reading Assignment to be handed in on Monday.doc
I am posting the Post Reading Assignment to be handed in on Mondayהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
22/01/2010 15:02דבורה גבאי
Important Vocabulary from Unseen Questions E (1).docx
Important Vocabulary from Unseen Questions E (1)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
06/11/2016 23:40איריס רוזנברג שח
Lamb to slaughter-review.docx
Lamb to slaughter-reviewהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
28/03/2017 07:35איריס רוזנברג שח
Lamb to the Slaughter. the story with questions.pdf
Lamb to the Slaughter. the story with questionsהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
08/03/2017 09:52איריס רוזנברג שח
Main Themes in Lamb to the Slaughter 2017.docx
Main Themes in Lamb to the Slaughter 2017השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
21/03/2017 23:45איריס רוזנברג שח
Mastering Module E Vocabulary.docx
Mastering Module E Vocabularyהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
30/04/2016 14:15איריס רוזנברג שח
Mastering Module E-links to quizlet 2016 (4).docx
Mastering Module E-links to quizlet 2016 (4)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
18/04/2017 18:27איריס רוזנברג שח
Mr Know All- bagrut questions.docx
Mr Know All- bagrut questionsהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
08/05/2013 13:45איריס רוזנברג שח
Mr. Know All-online quiz and analysis.docx
Mr. Know All-online quiz and analysisהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
08/05/2013 10:00איריס רוזנברג שח
QUESTIONS.doc
QUESTIONSהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
02/01/2010 18:12דבורה גבאי
Quizlet- important words from  E unseens (6).docx
Quizlet- important words from E unseens (6)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
18/09/2016 11:59איריס רוזנברג שח
Registration has opened for the CFP camp and program.doc
Registration has opened for the CFP camp and programהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/10/2016 13:42איריס רוזנברג שח
The Road Not Taken-Review.pptx
The Road Not Taken-Reviewהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
28/09/2014 22:02איריס רוזנברג שח
The Road Not Taken-review_questions[1].docx
The Road Not Taken-review_questions[1]השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
05/11/2013 10:43איריס רוזנברג שח
TWELVE ANGRY MEN-website for review.docx
TWELVE ANGRY MEN-website for reviewהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
12/06/2015 09:07איריס רוזנברג שח
Twelve Angry Men-websites for revision.docx
Twelve Angry Men-websites for revisionהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
17/06/2015 15:55איריס רוזנברג שח
vocabulary for thinking skills.doc
vocabulary for thinking skillsהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
17/06/2015 20:49איריס רוזנברג שח

 פורום מקצועי

תשובות
HOTS-Thinking Skills vocabulary ספרותהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
איריס רוזנברג שח007/12/2014 22:01
A Summer's Reading-messages- ספרותהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
איריס רוזנברג שח130/11/2014 21:09
Bridging text and context - The road not takenהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
אסף אלקובי018/01/2010 20:14
Status and Society - I too sing America השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
דבורה גבאי007/11/2009 21:26
gfdhfהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
אלדד עטון0

 קישורים

קישורים מקצועיים
קישורים כלליים
 

 הודעות

Homework I Too sing America  
על-ידי דבורה גבאי
 04/11/2009 21:42
 
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר