*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
דף הבית - Home
על המגמה - About
מפרטי המגמה
__פרטי החלופות
__חלוקת שעות הוראה
__מפרטי המעבדות
__טכנאים - כיתה י"ג
תכניות לימודים
__תקשוב א
__תקשוב ב
__תקשוב ג'
__מבוא לתקשוב
__כיתת טכנאים י"ג תקשוב
דף קשר
מאגר משאבים
קישורים

  חלוקת השעות להוראה במגמת תקשוב ברשת עמל: 

א.      כיתה יוד:  ______________________________________________________________________

1)             1 יח"ל מדעי הטכנולוגיה [שאלון894101] 3 ש"ש.                                              חלופה א'

2)             1 יח"ל מעבדת מערכות תקשוב  (תקשוב א') [שאלון 805101] 3 ש"ש.                        חלופה ב'
                                                        מזמינים בוחן דרך האתר של תקשוב.

3)             2 יח"ל מבחן בכתב מערכות תקשוב (תקשוב ב') [שאלון 805201] 6 ש"ש.                     חלופה ב' 

ב.       כיתה י"א:        _________________________________________________________________

1)             2 יח"ל  (השלמה ל-3 טכנולוגיה) טכנולוגיה במערכות תקשוב [שאלון 894202]. 6 ש"ש.      חלופה א'
                 מבוא לתקשוב, חובה ללמד מקצוע זו.  מזמינים בוחן דרך האתר של תקשוב.

2)             2 יח"ל (השלמה ל-5) מבחן בכתב מערכות תקשוב  (תקשוב ג') [שאלון 805202] 6 ש"ש.    חלופה ב'
לומדים חלופה זו אפילו שלא ניגשים למבחן בגרות חיצוני, הוא חלק מתקציב השעות.

3)             מתחילים ללמד את תוכנית התחלתי להכנה לפרויקט תשתיות מחשוב 6 ש"ש. [שאלון 806599]  חלופה ג' 
(ניתן להחליף הנושא תשתיות מחשוב ביישומים גרפיים).

ג.       בכיתה י"ב:    __________________________________________________________________

1)             5 יח"ל, נבחנים בהגנת פרויקט תשתיות מחשוב, לומדים 9 ש"ש בנושא זה.  (אפשר 3 יח"ל)   חלופה ג'.
[שאלון 806599]. מזמינים בוחן דרך האתר של תקשוב.
(ניתן להחליף הנושא תשתיות מחשוב ביישומים גרפיים).

עבור כל יחידת לימוד יש ללמד 3 ש"ש לכל תלמיד (אם מחלקים את הכיתה לקבוצות, אז כל קבוצה מקבלת את 3 ש"ש ליחידה)
על מנהל בית הספר להוסיף לשעות הוראה שהוזכרו קודם,  את שעות גמול המגיעות למורים על פי חוק.

 

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר