*
 
כניסה
Skip Navigation Links
פתח תקוה ב'
חטיבה עליונה
מכללה
חדרי מקצוע
המסע לפולין 2017
רישום בן צבי ורשיש
רישום על איזורי
דלג על קישורי ניווט
מבנה אירגוני
מידעון ותקנון
מסלולים ומגמות
עיתון בית הספר
אלבום תמונות
פורום בית הספר - לשאלות,בעיות ושבחים
חדשות ואירועים
ספריית בית הספר
טפסים ומידע לתלמיד
צור קשר
רישום בן צבי ורשיש
רישום על איזורי
על בית הספר 
 
 

שנת הלימודים  תשע"א   

 בי"ס רב תחומי פתח תקוה  ב' מעודד מצוינות לימודית וערכית באקלים בית ספרי מיטבי.

סגל המורים והעובדים בביה"ס עומד לרשות התלמידים וההורים במתן שירות ועזרה ככל שיידרש.

מחנך הכתה הוא הכתובת המרכזית להורים ולתלמידים בכל פנייה ובקשה  והוא איש הקשר שלכם עם המורים וההנהלה.
 בנוסף עומדים לרשותכם רכז/ת השכבה, יועצת השכבה, רכזי התחום, הסגנית ומנהלת ביה"ס.

 ספרייה מרכז מידע וחדר עיון

ספריית בית הספר מכילה ספרי לימוד, ספרי עזר, אנציקלופדיות, ספרי קריאה ואינטרנט.                 

הספרייה פתוחה בימים א' ה' בין השעות 7:30 14:30.

מפעל השאלת ספרי לימוד

מדי שנה נערך בית הספר להשאלת ספרי לימוד לתלמידים כשבוע לפני פתיחת שנה"ל.

התלמידים הזכאים לשאול ספרים הם: עולים חדשים, תלמידים שלהוריהם קשיים כלכליים ותלמידים פעילים למען בית הספר והקהילה.

 אתר ביה"ס באינטרנט

נושא התקשוב בבית הספר נמצא בתנופה. כל המעבדות המדעיות מחוברות לרשת האינטרנט.

אתר האינטרנט של ביה"ס מאפשר לתלמידים ולהורים לקבל מידע יומי על שינויי מערכת, על הישגים לימודים, על ארועים בית ספרים ועל הודעות בתחומים שונים.  כן ניתן להיכנס לקהילת ידע מקצועית ולהשתמש בחומרי לימוד שונים במקצוע.

כתובת האתר:  www1.amalnet.k12.i  יש להיכנס לאתר עמל ולהקיש אזור מרכז, פתח תקוה ב' ,   או לגשת ישירות לאתר: http://www1.amalnet.k12.il/amalb

 שרותי צילום לתלמידים

לרשות התלמידים עומדות שתי מכונות צילום במסדרון + מדפסת בספריה,  המופעלות ע"י כרטיס הניתן לרכישה במזכירות ביה"ס.

מילגאות לתלמידים נזקקים

בית - הספר מחלק מילגאות לתלמידים נזקקים. מקור המילגאות הוא משרד החינוך        וועד ההורים הבית ספרי.

תלמידים המעונינים במילגה יפנו בתחילת השנה ליועצת השכבה ויציגו את המסמכים הנדרשים.

 

הרכב תעודת בגרות ותעודה טכנולוגית וכללי הזכאות

    תעודות הבגרות כוללת מקצועות חובה ומקצועות בחירה.

 לבוגרי תשע"א  והלאה

תנ"ך                  2 י"ל

ספרות               2 י"ל

לשון                   2 י"ל                                               

הסטוריה           2 י"ל

אזרחות             2 י"ל

מתמטיקה         5/4/3 י"ל

אנגלית               5/4/3 י"ל

 מקצועות הבחירה :  מקצועות מגמה, מדעי החברה, ביולוגיה, פיסיקה , גיאוגרפיה

א. תנאי הזכאות לתעודת בגרות

1. חובת בחינה בכל אחד ממקצועות החובה.

2. חובת בחינה במקצוע ממקצועות המגמה.

3. מקצוע אחד לפחות ברמה מוגברת 4 או 5 יח"ל (לא כולל אנגלית).

4. סה"כ יחידות הלימוד יהיה לפחות  21 יח"ל.

5. תלמיד יהיה זכאי לתעודת בגרות גם אם יכשל במקצוע אחד בלבד

    ובתנאי  שהציון אינו פחות  מ – 45 (חוץ ממקצוע לשון והבעה).

6. ציון עובר בחינוך גופני (55).

ב. תנאי זכאות לתעודה טכנולוגית

  התעודה הטכנולוגית היא תנאי להמשך הלימודים במכללה של ביה"ס.

1 . חובת בחינה בשלושה מקצועות : מקצוע מדעי ושני מקצועות מגמה.

2. סה"כ יחידות הלימוד בשלושת המקצועות יהיה לפחות 7 יח"ל.

3.  ציון עובר בכל אחד משלושת המקצועות.

ג. הרכב הציון השנתי (ציון המגן)

1.      מקצועות הנלמדים במשך שנה אחת בלבד:

הציון השנתי (ציון מגן) מורכב כדלהלן:

א. הציון השנתי שערכו כ – 70%

     ב. ציון בחינת המתכונת שערכה כ – 30%.

2. מקצועות הנלמדים יותר משנה אחת.

א.   כ  _ 20%  ציון שנתי של שנה קודמת.

ב.   כ –   50%  ציון שנתי של שנה"ל בה נבחן התלמיד.

ג.   כ –   30%  ציון בחינת המתכונת.

הערה: במקרים מיוחדים יינתן ציון המגן עפ"י קריטריון שונה באישור ההנהלה.

ד. ציונים פנימיים בתעודת הבגרות

 בתעודת הבגרות מופיעים בנוסף לציוני בחינות הבגרות החיצוניות גם ציונים פנימיים בחינוך גופני, במחוייבות אישית, בחינוך לתעבורה ובמקצועות נוספים שנלמדו במהלך שנות הלימודים, אך התלמיד לא ניגש בהם לבחינות הבגרות.

לידיעתכם, בלי ציון עובר במקצועות הנ"ל לא יהיה התלמיד זכאי לתעודת בגרות.

 

ה. החינוך החברתי

תכנית החינוך החברתי בנויה בהלימה ליעדים שבית הספר מציב: גיבוש זהות יהודית וציונית במדינה דמוקרטית, חינוך לאזרחות אחראית פעילה ומעורבת וטיפוח מנהיגות נוער בבית הספר ובקהילה.

·        התכנית היא תלת שנתית ובכל שכבה הדגשים מותאמים לגילם של התלמידים ולתכנית הלימודים.

שכבת כתות י' :  התכנית מכוונת לבירור הזהות האישית והיהודית  וחינוך למחויבות אישית לקהילה.

 

שכבת כתות י"א:  התכנית מכוונת להכנה לשירות משמעותי בצה"ל, מניעת שמוש באלכוהול וחינוך לנהיגה נכונה.

 

שכבת י"ב :  התכנית מכוונת להכנה לשירות משמעותי בצה"ל, חינוך למניעת שימוש באלכוהול, זוגיות, אהבה ומשפחה.

 

 

 

 

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר