דלג לתוכן ראשי

רישום על איזורי

חפש
פתח תקוה ב'
חטיבה עליונה
מכללה
חדרי מקצוע
המסע לפולין 2017
רישום בן צבי ורשיש
רישום על איזורי
  

פתח תקוה ב' > רישום על איזורי

 בקשות לרישום למגמות על איזוריות - תשע"ח

כל התלמידים שנרשמו

 למגמות היחודיות

 (הנדסת תוכנה,אלקטרוניקה

 ביוטכנולוגיה) 

מוזמנים לראיונות בתאריך 

יום ג'   31/1/17

בשעות 13:00-15:30

עם התעודות/גליון ציונים

 

 

לתלמידים הנמצאים מחוץ לאיזור הרישום של בית הספר
(לא לתלמידי רשיש או בן צבי)

 

את הבקשה יש להעביר עד   יום  ד'   25/1/17

ראיונות אישיים יתקיימו בתאריך  יום ג''  31/1/17 -החל משעה 13:00


 יש להגיע עם תעודות מקוריות בלבד +צילום של התעודות-   סיום כיתה ח' , ומחצית א של כיתה ט' 


תשובות על קבלה או אי קבלה למגמה המבוקשת  ישלחו    עד  יום ו' 17/2/17
הרישום לתלמידים שהתקבלו למגמות יום ב' 27/2/17 החל משעה 14:00