דלג לתוכן ראשי

רישום בן צבי ורשיש

חפש
פתח תקוה ב'
חטיבה עליונה
מכללה
חדרי מקצוע
המסע לפולין 2017
רישום בן צבי ורשיש
רישום על איזורי
  

פתח תקוה ב' > רישום בן צבי ורשיש

לתלמידי חטיבות בן צבי ורשיש

 

הרישום לבית הספר יערך בתאריכים:
יום א 26/3/17 בשעות 16-19
יום ב 27/3/17 בשעות 16-19
יום ג 28/3/17 בשעות 16-19
יום ד 29/3/17 בשעות 8-13

מסמכים נדרשים :
תעודות מקוריות של סוף ח ומחצית י' + צילום התעודות
צילום תעודת זהות הורה + ספח בו מופיעים פרטי התלמיד
2 תמונות פספורט

. ניתן להדפיס ולמלא מראש את טפסי הרישום (מצורפים בזה)