*
 
כניסה

 

שעות קבלת הורים חט"ב א' תשע"ה

הנהלה

 

שם

תפקיד

מועד קבלת הורים

חדר ק. הורים ביום הורים

1.

יגאל גושן

מנהל ביה"ס

לפי תיאום מראש

חדר מנהל בניין גפן

2.

מיכל מימון

מנהלת חט"ב א'

לפי תיאום מראש

חדר מנהלת חט"ב א'

3.

צדוק גמליאל

ס. מנהל חט"ב א'

לפי תיאום מראש

ח. ס. מנהלת חט"ב א'

4.

גליק לבנת

רכזת שכבה ח'

יום ו' 11.45 – 12.30

חדר רכזת שכבת ח'

5.

לוי חביבה

רכזת שכבת ט'

יום ג' 11.45 – 12.30

חדר רכזת פדגוגית

6.

לזר עינת

רכזת שכבה ז'

יום ו' 10.50 – 11.35

ח. רכזת שכבת ז'

7.

זילברמן יעל

ר. טיפול בפרט

לפי תיאום מראש

חדר יועצת שכבת ט'

8.

אורית הלאי

יועצת ח',  ח.מיוחד

יום ו' 11.50 – 12.35

חדר יועצת

9

מור אסתי

יועצת ז,  הבעה

יום ו' 11.45 – 12.30

ח. יועצת

10.

לוי קרן-אור

רכזת חינוך חברתי

יום ה' 10.50 – 11.40

ז8

מחנכים

מחנך

כיתה

שם

מקצוע הוראה ותפקיד

מועד קבלת הורים

בחדר מורים

חדר קבלת הורים

ביום הורים

ז1

ליור דבורה

ערבית

יום ג' 11.45 – 12.30

ז1

ז1

רוט משה

 ג"ג, הסטור', אזרחות

יום א' 12.35 – 13.20

ז1

ז2

כהן סימה

ספרות, הבעה, לשון

יום ה' 10.00 – 10.50

ז2

ז2

רוזין יפעת

חינוך גופני, ת. ישראל

יום ב' 12.35 – 13.20

ז2

ז3

מור אסתי

הבעה, ספרות, יועצת

יום ו' 11.45 – 12.30

ז3

ז3

זוסמן פנינית

גיאוגרפיה

יום ד' 08.50 – 09.40

ז3

ז4

לזר עינת

חינוך גופני, ר. שכבה

יום ו' 08.50 – 09.40

ז4

ז4

אברמוביץ ריקי

אמנות

יום א' 10.00 – 10.50

ז4

ז5

ברקו חגית

מתמטיקה, מחשבים

יום ב' 08.50 – 09.40

ז5

ז5

ברטוב אביטל

הבעה, ספרות

יום א' 10.00 – 10.50

ז5

ז6

משרקי זהבה

מתמטיקה, מורשת

יום ה' 08.50 – 09.40

ז6

ז6

טובי דנה

הבעה, ספרות, אל"ה

יום א' 13.30 – 14.20

ז6

ז8

לוי קרן-אור

חינוך מיוחד, ר. ח. חברתי

יום ב' 11.45 – 12.30

ז8

ח1

אלמוג חנה

מדעים, ר. מקצוע

יום ד' 12.35 – 13.20

ח1

ח1

אבני דניאלה

תנ"ך, היסטוריה

יום ה' 12.35 – 13.20

ח1

ח2

בונדר רחל

הבעה, לשון, ספרות

יום א' 13.30 – 14.20

ח2

ח2

טלי הדסה

ערבית, ר. מקצוע

יום א' 08.50 – 09.40

ח2

ח3

וורמסר יעל

אנגלית

יום א' 13.30 – 14.20

ח3

ח3

קדם מאיה

תנ"ך

יום ה' 10.00 – 10.50

ח3

ח4

הלאי אורית

יועצת

יום א' 13.30 – 14.20

ח4

ח4

שוץ אורנית

ערבית

יום א' 12.35 – 13.20

ח4

ח5

אטיאס שירלי

גיאוגרפיה, ר. ח. חברתי

יום ה' 10.45 – 11.35

ח5

ח5

יהוד עדי

של"ח

יום ו' 08.50 – 09.40

ח5

ח6

גליק לבנת

מתמטיקה, ר.שכבת ח'

יום ה' 08.50 – 09.40

ח6

ח6

נחום אתי

תנ"ך, היסטוריה

יום ג' 10.45 – 11.35

ח6

ח7

שני בת-שבע

מדעים

יום ו' 11.45 – 12.30

ח7

ח7

יופה מרינה

מתמטיקה

לפי תיאום מראש

ח7

ח8

גולן עדיאל

מדעים, ת. ישראל

יום א' 10.45 – 11.35

ח8

ח8

עוז דוד

הסטוריה, אזרחות

יום ו' 10.00 – 10.50

ח8

ח9

פרץ גוטרמן ענת

חינוך מיוחד

יום ד' 13.30 – 14.20

ח9

ט1

לוי חביבה

אנגלית

יום א' 15.15 – 16.00

חדר רכזת פדגוגית

ט2

אזולאי רותם

מדעים

יום ב' 11.45 – 12.30

ט2

ט3

קרייף אהליבה

הבעה, מל"א

יום א' 15.15 – 16.00

ט3

ט4

דרי אורית

מדעים

יום ב' 13.30 – 14.20

ט4

ט5

קופל אדית

מתמטיקה ר. מקצוע

יום ו' 08.50 – 09.40

ט5 קב' 1

ט6

דיעי אתי

הסטור', תנ"ך

יום ב' 08.50 – 09.40

ט6

ט7

צדוק גמליאל

ספרות,  לשון

לפי תיאום מראש

ח. ס. מנהלת חט"ב א'

ט8

ברזילי שרון

חינוך מיוחד

יום ד' 13.30 – 14.20

ט8

ט9

לוי חנה

חינוך מיוחד

יום ה' 13.30 – 14.20

ט9

****

גרוסמן אביבה

הבעה, ספרות

יום ה' 08.50 – 09.40

ט5 קב' 2

****

יוסף רעות

הבעה, ספרות

יום ב' 08.50 – 09.40

ט5 קב' 2

 

נגרות

 

          שם

מקצוע הוראה

  מועד קבלת הורים

       בחדר מורים

  ח. קבלת הורים

     ביום הורים

2.

פרץ אלי

נגרות

יום ו' 12.35 – 13.20

סדנת אמנות

אנגלית

 

שם

מקצוע הוראה

מועד קבלת הורים

בחדר מורים

ח. קבלת הורים

ביום  הורים

1.

דוידי ליאורה

אנגלית

יוםב' 10.00 – 10.50

ט7

2.

ברזילי ורד

אנגלית

יום ו' 10.00 – 10.50

חדר מורים

3.

וורמסר יעל

אנגלית

יום א' 13.30 – 14.20

ח3

4.

רוטמן דינה

אנגלית, מרכזת

יום ו' 10.00 – 10.50

ט7

5.

לוי חביבה

אנגלית, ר. שכבה ט'

יום א' 15.15 – 16.00

חדר רכזת פדגוגית

6.

השחר איילת

אנגלית

יום ו' 10.00 – 10.50

ט7

7.

נפתלי רונית

אנגלית

יום א' 11.45 – 12.30

ט7

חינוך גופני

 

שם

מקצוע הוראה

מועד קבלת הורים

בחדר מורים

ח. קבלת הורים

ביום  הורים

1.

בובליל ישראל

חנ"ג

יום ג' 11.45 – 12.30

ח. מורים

2.

לזר עינת

חנ"ג

יום א' 08.50 – 09.40

ז4

3.

גונן יונתן

חנ"ג, מרכז

יום ג' 08.00 – 08.50

ח. מורים

4.

רוזין יפעת

חנ"ג

יום ד' 11.45 – 12.30

ז2

5.

בנדרסקי מרסלו

חנ"ג

יום ה' 10.00 – 10.50

ח. מורים

6.

כסיף אלקי

מחול

לפי תיאום מראש

חט"ע

7.

אלעד זהבה

חנ"ג

יום ה' 10.45 – 11.35

ח. מורים

חינוך מיוחד

 

שם

מקצוע הוראה

מועד קבלת הורים

בחדר מורים

ח. קבלת הורים

ביום  הורים

1.

וקנין אורנה

ח. מיוחד

יום ב' 10.00 – 10.50

מרכז למידה

2.

רותם אסתי

ח. מיוחד, מרכזת

יום א' 13.30 – 14.20

מרכז למידה

3.

יוסף זיוה

ח. מיוחד

יום ו' 11.45 – 12.30

מרכז למידה

מדעים

 

שם

מקצוע הוראה

מועד קבלת הורים

בחדר מורים

ח. קבלת הורים

ביום הורים

1.

אלמוג חנה

מדעים, ביו' פיזיקה

יום ב' 10.00 – 10.50

ח1

2.

אזולאי רותם

מדעים, ביו' פיזיקה

יום א' 08.50 – 09.40

ט2

3.

בלום אורנה

מדעים, ביו', פיזי

יום ה' 08.50 – 09.40

ט1

4.

דרי אורית

מדעים

יום ב' 13.30 – 14.20

ט4

5.

דרור יהודית

מדעים

לפי תיאום מראש

אשכול פיס

6.

שני בת-שבע

מדעים, ביו', פיזי

יום ב' 08.50 – 09.40

ח7

7.

מגן יואב

מדעים, ביו', פיזי

יום ו' 08.50 – 09.40

ט1

8.

גולן עדיאל

מדעים, ת. ישראל

יום א' 10.45 – 11.35

ח8

9.

מצליח כהן הילה

מדעים

יום א' 08.00 – 08.50

ט1

מתמטיקה

 

שם

מקצוע הוראה

מועד קבלת הורים

בחדר מורים

ח. קבלת הורים

ביום הורים

1.

אלבז שושנה

מתמטיקה

יום ד' 11.45 – 12.30

חדר מדיה

2.

אלקרייף סיגל

מתמטיקה

יום ב' 12.30 – 13.20

חדר מדיה

3.

ברקו חגית

מתמטיקה

יום ג' 08.50 – 09.40

ז5

4.

גליק לבנת

מתמט', ר. שכבת ח'

יום א' 13.30 – 14.20

חדר רכזת שכבה ח'

5.

משרקי זהבה

מתמטיקה

יום ה' 08.50 – 09.40

ז6

6.

פאוקר רחל

מתמטיקה

יום א' 10.00 – 10.50

חדר מדיה

7.

ברודר גבי

מתמטיקה

יום א' 13.30 – 14.20

חדר מדיה

8.

קופל אדית

מתמ' - מרכזת

יום ו' 08.50 – 09.40

ט5 קב' 1

9.

יופה מרינה

מתמטיקה

יום ה' 12.30 – 13.20

ח7

10.

אסולין שמרית

מתמטיקה

יום א' 08.00 – 08.50

חדר מדיה

ערבית/צרפתית

 

שם

מקצוע הוראה

מועד קבלת הורים

בחדר מורים

ח. קבלת הורים

ביום הורים

1.

טלי הדסה

ערבית - מרכזת

יום א' 10.00 – 10.50

חדר

2.

ליור דבורה

ערבית

יום ג' 11.45 – 12.30

ז5

3.

רחמים אריאלה

ערבית, לשון

יום ד' 13.30 – 14.20

ט6

4.

שוץ אורנית

ערבית

יום א' 12.35 – 13.20

ח4

5.

אטיאס טלי

ערבית

יום ג' 08.50 – 09.40

ט5 קב' 2

של"ח

 

שם

מקצוע הוראה

מועד קבלת הורים

בחדר מורים

ח. קבלת הורים

ביום  הורים

1.

שלו-אבידור עידית

ר. של"ח

יום ו' 08.50 – 09.40

חדר פרטנית

2.

יהוד עדי

של"ח

יום ו' 08.50 – 09.40

חדר פרטנית

3.

ישראל תמיר

של"ח

יום ב' 13.30 – 14.20

חדר פרטנית

 

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר