*
 
כניסה
התקשורת עם בעלי התפקידים בבית הספר הינה ישירה.
הננו להביא לידיעתכם את מספרי הטלפון של  בעלי תפקידים בחט"ב א'.

מספר הטלפון של בית הספר :
04-9828292

כדי להגיע לבעל התפקיד המבוקש ניתן לחייג ישירות (ללא צורך בספרה 9)
למספר השלוחה על פי הרישום בטבלה הבאה.
 

שם בעל התפקיד

תפקיד

מס' שלוחה

יגאל גושן

מנהל ביה"ס

6880545

מיכל מימון

מנהל

6880561

נילי סולימן

מזכירה

6880561

אילנה איפרגן

מזכירה

6880562

צדוק גמליאל

סגן מנהל

6880563

חביבה לוי

סגנית מנהל 

6880568

אתי דיעי

מנהלת חברתית

 

אסתי מור

יועצת ח' ט'

6880564

יעל זילברמן

יועצת ז'

6880567

אורית אליהו

יועצת חנמ'

6880565

חביבה לוי

מנהלת שכבת ז'

6880568

לבנת גליק

מנהלת שכבת ט'

 9110435

אריאלה אחמים

מנהלת שכבת ח'

6880511

חדר מורים אלון

 

6880566

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר