*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
אינטרנט בטוח
תכנון שנתי צוות חיים ברשת
כלים עצות והנחיות להורים ולתלמידים
פעילויות לקראת השבוע לגלישה בטוחה באינטרנט

 

תכנון שנתי של צוות חיים ברשת

 

 


צוות "חיים ברשת"

מיכל מימון – מנהלת בית הספר

גדי נחום – רכז פדגוגי

דורית שלם – רכזת חברתית

ניצה שריר - יועצת

הלן בן נאים- רכזת תקשוב

מטרת העל של הצוות

לתכנן, לרכז ולהוביל את פעילות השנתית בנושא "חיים ברשת" בבית הספר

מטרות:

פעילות הצוות תתקיים בשלושה מעגלים

1.     מעגל א' מעגל המורים - חשיפת המורים למרחב המקוון בכלל ולעולמם של הילדים בפרט תוך כדי מתן כלים לחינוך לגלישה בטוחה ונבונה ברשת האינטרנט. בנוסף, העלאת המודעות לשמירה על זכויות יוצרים, שמירה על פרטיות, ובעיקר להיות ערים לסכנות. כל זאת תוך כדי הקניית כלים התנהגותיים וטכנולוגיים להתמודדות עם הסביבה הווירטואלית

2.     מעגל ב' מעגל התלמידים - חינוך התלמידים להתנהלות נבונה ברשת תוך כדי שמירה על אתיקה ומוגנות,שימוש במידע תוך כדי בקרה, זהירות, תבונה, אחריות, יושר וכבוד כלפי הזולת וכלפי המידע,

3.     מעגל ג' מעגל ההורים - העלאת המודעות של ההורים לחשיבות הנושא,הגברת המעורבות שלהם בהרגלי הגלישה של ילדיהם., מתן כלים חינוכיים בהתמודדות עם התהליכים המתרחשים בסביבה בבית.

 

 

פעילויות מתוכננות

 
  1. מפגשי למידה של צוות המורים (בנוסף להשתלמות תקשוב בית ספרית), אחת לחודש לאורך כל השנה. במסגרת הלמידה המורים יחשפו לפעילויות שונות הקשורות לנושא "חיים ברשת"
  2.  צוות "חיים ברשת" יפעיל בכתות ד'- ח' , את היום הלאומי לגלישה בטוחה "יום לאומי לגלישה בטוחה ברשת" שיתקיים השנה פברואר 2014
 

3.     כל כתה (באחריות מחנכות הכתות), תעסוק בנושא "אתיקה ומוגנות ברשת" במסגרת שיעורי החינוך. מחנכות הכתה יעזרו בפעילויות הקיימות ב"אתר מנהל וטכנולוגיה".

    4.     ייעשה קישור במסגרת שיעורי החינוך בין תוכנית "מפתח הל"ב" לבין תוכנית "חיים ברשת".
    5. תלמידי בית הספר ייקחו חלק בשיעורים מקוונים ברשת בנושאי אתיקה ומוגנות ברשת לאורך השנה.

6. הצוות יפעל להכנת מפגשי למידה והרצאות נוספות שנושא "חיים ברשת" בהם ישתתפו מורים והורים. במטרה להעלאת המודעות והכלים להתמודדות נכונה עם האתגרים.

 

 

 

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר