*
 
כניסה
חפש
דלג על קישורי ניווט
דפי Wiki
כיצד להשתמש באתר Wiki זה
דף הבית

מאגר מילים שיתופי - ז4 תשס"ט

 
 

תוכן עניינים

אתר שיתופי ללימוד הערבית - חט"ב אלון עמל נהריה

היעזרו במדריך למשתמש למידע על שימוש בתוכנת הוויקי.

פעילויות

מאגר מילים


שימוש במילון

אלף בית ערבי
הגדל
אלף בית ערבי

רציונאל

"תהליכי תקשורת בין לומדים נחקרו לעומק בסביבות למידה מסורתיות שבהן הלמידה השיתופית התקיימה פנים-אל-פנים. טכנולוגיות למידה מתקדמות ובראשן האינטרנט עשויות להביא עמן שינוי משמעותי בתצורה ובמהלך של הלמידה בקבוצות. הלמידה אינה מוגבלת למקום ולזמן, פעולות פנים-אל-פנים המתנהלות בו-זמנית המאפיינות עבודה בקבוצה מסורתית אינן קיימות עוד; התקשורת הבין-אישית מתבצעת באמצעות כלים טכנולוגיים. הדבר מאפשר לחברי הקבוצה למלא תפקידים שונים... אופייה של התקשורת מאפשר לחברי הקבוצה לדון בינם לבין עצמם תוך אפשרות של הכנה וניסוח מראש של המסרים, ללא לחץ המאפיין מפגש תקשורתי פעם-אל-פנים."

מטרות

למידה שיתופית

בניית מאגרי מידע בהם התוכן נכתב ונערך במשותף על ידי תלמידי הכיתה כלומר, עבודה של מספר משתמשים על יצירה משותפת אחת בסביבה של וויקי. המערכת כוללת מספר כלים המאפשרים לקרוא את הטקסט ולערוך אותו. המשתמשים ייצרו תוצר אחד משותף שישתכלל תוך כדי שיתוף פעולה מתמשך ביניהם. כל אחד מחברי הקבוצה יתרום ליצירה ע"י יצירת טקסטים חדשים ועדכון טקסטים קיימים. מידע נוסף על סביבה זו ניתן למצוא בויקיפדיה.

מעקב והערכה ללומד, למלמד ולחוקר

בסביבת וויקי זו הלומדים והמלמדים יעקבו אחר התפתחות היצירה. תהליך זה נשמר ומתועד ומאפשר בין היתר למנחה להעריך את עבודתו של כל תלמיד. המערכת שומרת את כל הגרסאות הקודמות וכך, ע"י עיון בהיסטוריה, ניתן להבחין ולהפריד את תרומתו האישית של כל תלמיד לתוצר הסופי המשותף.

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי 

שונה לאחרונה ב- 06/10/2009 22:02  על-ידי הדסה טלי 
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר