*
 
כניסה
חפש
דלג על קישורי ניווט
מסמכים
Modify settings and columns
מאגר משאבים
  
הצג: 
תיקיה: אוצר מילים
אוצר מיליםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
15/01/2011 23:57הדסה טלי
תיקיה: אותיות האלף בית הערבי
אותיות האלף בית הערביהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
05/09/2010 00:56הדסה טלי
תיקיה: בניין ראשון
בניין ראשוןהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
01/03/2011 07:12הדסה טלי
תיקיה: דפים מטרימים לקראת מבחן
דפים מטרימים לקראת מבחןהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
18/10/2009 02:00הדסה טלי
תיקיה: האחר הוא אני
האחר הוא אניהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
24/12/2013 00:54הדסה טלי
תיקיה: החג' וחג הקורבן
החג' וחג הקורבןהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
16/11/2010 00:07הדסה טלי
תיקיה: המזרח התיכון
המזרח התיכוןהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
06/01/2015 04:10הדסה טלי
תיקיה: המלך החכם
המלך החכםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
13/11/2013 22:45הדסה טלי
תיקיה: הפועל בעבר
הפועל בעברהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/10/2009 07:11הדסה טלי
תיקיה: הפועל בציווי
הפועל בציוויהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
05/11/2013 09:45הדסה טלי
תיקיה: הפועל עבר ועתיד לט6 לקראת מבחן
הפועל עבר ועתיד לט6 לקראת מבחןהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
17/11/2011 23:12הדסה טלי
תיקיה: הקלדה בערבית
הקלדה בערביתהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
30/10/2009 16:46הדסה טלי
תיקיה: הרמדאן
הרמדאןהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
11/01/2013 02:19הדסה טלי
תיקיה: יום המשפחה
יום המשפחההשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
15/06/2015 10:58הדסה טלי
תיקיה: כינויי הקניין  נטיית השם
כינויי הקניין נטיית השםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
14/02/2011 02:36הדסה טלי
תיקיה: כיתה ט 1-4 הקבצה א הדסה לקראת מבחן מחצית 1 תשעג
כיתה ט 1-4 הקבצה א הדסה לקראת מבחן מחצית 1 תשעגהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
12/10/2012 15:01הדסה טלי
תיקיה: כיתה ט6 לקראת מבחן
כיתה ט6 לקראת מבחןהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
28/02/2012 00:05הדסה טלי
תיקיה: כיתה ט7 מבחן תשעד
כיתה ט7 מבחן תשעדהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
10/11/2013 17:16הדסה טלי
תיקיה: מבצע צוק איתן
מבצע צוק איתןהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
13/08/2014 02:21הדסה טלי
תיקיה: מוזיקה ערבית
מוזיקה ערביתהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
29/06/2013 19:36הדסה טלי
תיקיה: נטיית השם
נטיית השםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
14/02/2011 10:41הדסה טלי
תיקיה: סיפורי עם ומשלים
סיפורי עם ומשליםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
05/12/2015 07:46הדסה טלי
תיקיה: עבודות תלמידים
עבודות תלמידיםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
10/02/2010 07:21הדסה טלי
תיקיה: עיתונות
עיתונותהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
16/10/2013 00:59הדסה טלי
תיקיה: ערבית מדוברת
ערבית מדוברתהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
02/09/2019 10:33הדסה טלי
תיקיה: ערך היתרון
ערך היתרוןהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
14/12/2010 11:36הדסה טלי
תיקיה: עתיד
עתידהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
21/02/2010 12:42הדסה טלי
תיקיה: שירים
שיריםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
09/11/2012 01:37הדסה טלי
תיקיה: תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודיםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
30/08/2013 01:53הדסה טלי
alislam.ppt
alislamהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
05/10/2009 00:08הדסה טליעמודי האסלאם, מצוות יסוד
ערבית - נכס לכל החיים 2017.pptx
ערבית - נכס לכל החיים 2017השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
30/01/2017 07:10הדסה טלי
الحرف ب 1.pptx
الحرف ب 1השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
29/10/2014 12:37טלי אטיאס
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר