*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
הודעות מקצוע
פורום מקצועי
מאגר משאבים
מטרות המקצוע
פעילויות הוראה מתוקשבת
מבוא לתנך - דניאלה
ספר שמואל
ספר יהושע - דניאלה אבני

פרזנטציה

 עבודות חקר- עשר המכות

לצפייה בתמונות נוספות לחץ כאן

עבודות חקר

חלק יצירתי כיתה ט6 תשע"ד

לתמונות נוספות לחץ כאן

תנ"ך 
 
תיקיה: מאמרים דידקטיים
מאמרים דידקטייםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
05/11/2012 08:06דניאלה אבני
תיקיה: מבוא למקרא
מבוא למקראהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
03/09/2012 15:21דניאלה אבני
תיקיה: שופטים ב-ז
שופטים ב-זהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
29/03/2014 14:45מאיה ברק
תיקיה: שמואל ב
שמואל בהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
29/03/2014 14:46מאיה ברק
תיקיה: 'שמות פרק א
'שמות פרק אהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
03/09/2012 21:59דניאלה אבני
אתגרשת ח6 ספר שופטים- אתי נחום.pdf
אתגרשת ח6 ספר שופטים- אתי נחוםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
02/02/2015 19:11אתי נחום
אתי נחום - מבנה שלד עבודת חקר.pdf
אתי נחום - מבנה שלד עבודת חקרהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
16/02/2015 18:04אתי נחום
בוחן בית ח2 יהושע ט.doc
בוחן בית ח2 יהושע טהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
11/12/2014 17:45אתי נחום
ביטויים , נבים וקטעים לבקיאות בתנך.doc
ביטויים , נבים וקטעים לבקיאות בתנךהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
27/10/2011 19:20אתי נחום
דף מטרים למבחן ח1 ח2 ספר שופטים.doc
דף מטרים למבחן ח1 ח2 ספר שופטיםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
12/03/2016 17:28אתי נחום
דף מטרים למבחן ח4 ח6 ח7ספר יהושע.doc
דף מטרים למבחן ח4 ח6 ח7ספר יהושעהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
14/12/2015 16:04אתי נחום
דף מטרים למבחן ח4 ח6 ח7ספר שופטים.doc
דף מטרים למבחן ח4 ח6 ח7ספר שופטיםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
12/03/2016 17:29אתי נחום
דף מטרים למבחן ט1ספר שמואל ב.doc
דף מטרים למבחן ט1ספר שמואל בהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
23/03/2015 14:46אתי נחום
דף מטרים למבחן ט2 מחצית ב שמואל ב.pdf
דף מטרים למבחן ט2 מחצית ב שמואל בהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
28/03/2017 21:24אתי נחום
דף מטרים למבחן ספר שמות ז6.doc
דף מטרים למבחן ספר שמות ז6השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
28/11/2016 22:34אתי נחום
הערכה חלופית ח2 ספר יהושע- אתי נחום.pdf
הערכה חלופית ח2 ספר יהושע- אתי נחוםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
26/11/2015 19:17אתי נחום
הערכה חלופית ט2 2016.pdf
הערכה חלופית ט2 2016השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
02/10/2016 11:18אתי נחום
הערכה חלופית כיתות ח גדעון.pdf
הערכה חלופית כיתות ח גדעוןהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
12/03/2016 13:11אתי נחום
התקופות ההיסטוריות שמשתקפות בתנ.doc
התקופות ההיסטוריות שמשתקפות בתנהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/11/2014 19:40אתי נחום
ז4 דף מטרים ספר שמות.doc
ז4 דף מטרים ספר שמותהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
14/12/2015 16:03אתי נחום
ז6 הערכה חלופית עשר המכות.doc
ז6 הערכה חלופית עשר המכותהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
06/02/2015 14:11אתי נחום
ח1 ח2 כתיבה יוצרת בתנך.doc
ח1 ח2 כתיבה יוצרת בתנךהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
16/12/2015 14:12אתי נחום
ח2 בוחן בית שמואל א פרק ח.doc
ח2 בוחן בית שמואל א פרק חהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
16/05/2015 07:33אתי נחום
ח6 בוחן בית- אתי נחום.doc
ח6 בוחן בית- אתי נחוםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
09/12/2014 13:17אתי נחום
ט1 ש.ב.docx
ט1 ש.בהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
22/03/2015 15:15אתי נחום
טעמי המקרא - אתי נחום.doc
טעמי המקרא - אתי נחוםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
19/10/2013 13:26אתי נחום
מבדק מיומנות למידה בתנך לכיתה ח - אתי נחום.doc
מבדק מיומנות למידה בתנך לכיתה ח - אתי נחוםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
14/09/2014 09:42אתי נחום
מבוא לתנך- אתי נחום.ppt
מבוא לתנך- אתי נחוםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
27/09/2015 08:44אתי נחום
מכות מצריים ענבר כסיס ז6.ppt
מכות מצריים ענבר כסיס ז6השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
03/01/2012 21:38אתי נחום
מצגת הנחיות חידון תנך שלב בית ספרי-אתי נחום.ppt
מצגת הנחיות חידון תנך שלב בית ספרי-אתי נחוםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
29/11/2011 21:36אתי נחום
עבודת חקר - 10 המכות ז2.pdf
עבודת חקר - 10 המכות ז2השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
02/02/2015 12:32אתי נחום
שופטים ג.ppt
שופטים גהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
17/01/2013 12:37מאיה ברק

 ברכות לזוכים

 בתחרות "תורה נביאים וכותבים..."

השלב הבית ספרי   

 

לתמונות נוספות לחץ כאן

מקום ראשון- ליאל מאור כיתה ח2  

בנושא: השירה בתנ"ך- "גבר כנגד אישה"

       חיבור מעמיק המנתח את המהות

           בין שירת גברים לשירת נשים בתנ"ך.         

מקום שני- עידן חי ברלין - כיתה ח2

בנושא: "השונות בסיפור קין והבל"

      דנה בכיבוד השונות  בעבר וכיום

מקום שלישי - נועה שטיינר כיתה ח1 

דבורה הנביאה- גם נשים יכולות

  מאמר דעתני  העוסק בהעצמה נשית

במעמד האישה והגבר בתקופת המקרא

 

לתמונות מטקס חלוקת התעודות לחץ כאן

 

 

הערכה חלופית ז1 ז4 תשע"ג

לתמונות נוספות לחץ כאן

 תרגיל יצירתי לפתיחת הדיון בכיתה עם התלמידים

”בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים"

לפעילות יש להקליק על התמונה בגוגל כרום

 קישורים של מקצוע

ערוךהערותמסנן
תיקיה: שמות 
שמות
 
לאתר google
 
אתר מפמ"ר תנך
 
מקראנט
 
יציאת מצרים - כותר לכיתה ז
 
משבטים לממלכה - כותר כיתה ח'
 
ממלכת דוד ושלמה - כותר כיתה ט'
 
http://www.mindomo.com/view.htm?m=978fb7286e9a4c1ea00eec94d2726c15
כיתות ח' היקרים להלן מצורפת קישורית למפת המושגים לשמואל.

חידון התנ"ך לנוער מחוז צפון תשע"ב

ביום ג', 7.2.12 השתתפו תלמידי  חט"ב בחידון מחוזי לנוער לבתי הספר הממלכתיים.

הדס לבב, להב פסח ונועה אלימלך תלמידי כיתה ט'6 מצוינות, עלו לשלב המחוזי ,לאחר מבחן פנים בית סיפרי  וייצגו את ביה"ס באופן מכובד וראוי.

בחידון ,שהתקיים בשלומי נבחנו ,תחילה המתמודדים בשלב א' ולאחר בדיקת התוצאת עלו לשלב הפומבי הדס ונועה .

אומנם לא העפלנו לשלב הסופי אך תהליך ההכנה וההתרגשות שליוותה את כל העשייה היה מפרה וחיזק את נחישותנו להשתתף בחידונים הבאים.

את החידון הובילה ועמלה על הכנת התלמידים, אתי נחום, מורה לתנ"ך בחטיבה,שהתגייסה למשימה ברצינות ואחריות ראויים להערכה.

יישר כוח

לנועה אלימלך, הדס לבב ולהב פסח

אשר ייצגו בכבוד את בה"ס

בחידון המחוזי שהתקיים במתנ"ס שלומי

 

 

רשמיה של נועה אלימלך

"בהתחלה כשהציעו לי להשתתף בחידון התנ"ך חשבתי שזה גדול עליי, ושאין לי סיכויי לעבור לשלב הבא, הרי יש חכמים ממני..

אחרי כמה ימים, חשבתי ואמרתי לעצמי, שאין דבר העומד בפני הרצון- ואם ארצה- אצליח!!

נרשמתי, נבחנתי ולאחר כמה מבחנים נבחרתי לייצג את בית הספר עם עוד 2 חברים- הדס ולהב.

החלטתי שאני לוקחת את זה כחוויה אך מנסה להגיע כמה שיותר רחוק- כמה שאוכל!!

למדתי עם המורה אתי נחום בבית הספר, ואחרי הצהריים קראתי את הפרקים הנבחרים שנתנו לנו ללמוד..

זה היה נראה קשה כי יש המון לזכור בעל פה, אבל התחברתי לסיפורים המעניינים ונסחפתי אחריהם......

הגיע התאריך המיוחל,ה-7.2, והנה אנחנו כבר נוסעים לשלומי לשלב המחוזי!!

עשיתי את המבחן שכלל 25 שאלות ולמרות החשש, ראיתי שבזכות הלמידה ידעתי חלק רב מהשאלות!

אחרי המבחן התכנסנו באולם ולאחר דברי פתיחה הודיעו על 18 הילדים שעוברים לשלב המחוזי.

המנחה קרא בשמי, נורא התרגשתי ועליתי עם קצת חששות לבמה..התיישבנו והגיע השלב שנתנו לנו שאלה אחת שמחוברת משתי שאלות וכל תשובה מעניקה  8 נקודות.

עם כל הלחץ וההתרגשות הגעתי לתשובה הנכונה וזכיתי ב16 נקודות!!

אני מסכמת את החויה הזאת כמדהימה, מלאה בהתרגשות ושמחה"

לתמונות נוספות מחידון התנ"ך לנוער לחץ כאן

ברכות לחורש יקיר חתן התנ"ך הבית ספרי

ולסגניו גבע איתי וחתן דניר

  

ביום שלישי ב- 17.1 התקיים, בפעם הראשונה ,בבית הספר השלב הבית ספרי בחידון התנ"ך לנוער, לבתי ספר ממלכתיים, בהנחייתה של רכזת התנ"ך, אתי נחום. בחידון  התמודדו 14 תלמידים, 5 בנות ו- 9 בנים מכל שכבות החטיבה. החידון כלל שאלות שעסקו בספר בראשית, שמות, שמואל ויונה.

המתמודדים גילו בקיאות מרשימה והתוצאות היו מפתיעות. תלמידים מכיתות המצוינות משכבה ז' זכו ב- 3 המקומות הראשונים. בטקס חלוקת התעודות ציינה, מנהלת החטיבה, הגב' מיכל מימון  כי זוהי גאווה בית סיפרית נוכח העובדה כי תלמידים רבים הביעו נכונות להתחרות בחידון זה. מהתרגשות התלמידים ניתן ללמוד כי התלמידים השקיעו מאמצים רבים בלמידה שחייבה אותם לקרא ולשנן פרקים רבים, למידה, שללא ספק, הונעה בזכות אהבתם לספר הספרים וכן על רצונם להביע את ידיעותיהם ולייצג את ביה"ס בכבוד.  

במקום הראשון , הוכתר לחתן התנ"ך הבית ספרי, חורש יקיר מכיתה ז6, ובהפרש נקודות זעום אחריו במקום השני והמכובד, זכו גבע איתי מכיתה ז6 וחתן דניר מכיתה ז7.

שלושת הזוכים יתמודדו בחידון המחוזי שיתקיים ב-7.2.12 במתנ"ס שלומי.

לצפייה בתמונות נוספות לחץ כאן

 תמונות מתערוכת עבודות בתנ"ך

ספר שמות - עשרת המכות

בהנחיית המורה- אתי נחום

ספר יהושע - כיבוש יריחו

בהנחיית המורה- אתי דיעי

 

 

 הודעות

שעורי בית ז 2,3,5 
על-ידי מאיה ברק
 19/05/2013 07:59
 
הרכב ציון תשע"ג 
על-ידי דניאלה אבני
 03/09/2012 10:05
 
שנה טובה 
על-ידי דניאלה אבני
 03/09/2012 10:01
 
אתר מקראנט לחידון התנ"ך 
על-ידי אתי נחום
 28/10/2011 20:07
 
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר