*
 
כניסה
חפש
דלג על קישורי ניווט
מסמכים
רשימת ספרי לימוד
מבחני מעבר תשע"ה
רשימת ספרי לימוד תשע"ו
עבודות קיץ חובה לכל התלמידים העולים לכיתה ט-תשע"ו
עבודות קיץ-חובה
עבדות מעבר
מבחני מעבר קיץ-שכבות ז ו-ח תלמידים שקיבלו מכתב על חוסר תפקוד לימודי
תמונות
תמונות חט"ב נופר
רשימות
חזון
חוויות מצולמות
קדם עתידים
הודעות-פרויקט עזריאלי
הודעות חדר מורים1
לוח צלצולים1
מועדי מבחני מעבר/תפקוד לימודי
על בית הספר
דבר המנהל
תקנון
מבנה אירגוני
חינוך חברתי
עולים לשחקים תשע"ח
המלצות לטיול
חדר היועצות
זהירות בדרכים
הודעות מקצוע
פורום מקצועי
מאגר משאבים
מצוינות
לוח הודעות מחנך
פורום כיתה
תמונות
Modify settings and columns
עבודות קיץ-חובה
  
הצג: 
מתמטיקה-שכבת ז רמה א.docx
מתמטיקה-שכבת ז רמה אהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
16/06/2016 09:51גלית בן שמואל
מתמטיקה-שכבת ז רמה ב ומיצוי.doc
מתמטיקה-שכבת ז רמה ב ומיצויהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
16/06/2016 09:35גלית בן שמואל
מתמטיקה-שכבת ח מצוינות.docx
מתמטיקה-שכבת ח מצוינותהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
16/06/2016 09:48גלית בן שמואל
מתמטיקה-שכבת ח רמה א.docx
מתמטיקה-שכבת ח רמה אהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
16/06/2016 09:36גלית בן שמואל
מתמטיקה-שכבת ח רמה ב ומיצוי.doc
מתמטיקה-שכבת ח רמה ב ומיצויהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
16/06/2016 09:36גלית בן שמואל
מתמטיקה-שכבת ט 3 יחל.docx
מתמטיקה-שכבת ט 3 יחלהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
16/06/2016 09:38גלית בן שמואל
מתמטיקה-שכבת ט 4 יחל.doc
מתמטיקה-שכבת ט 4 יחלהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
16/06/2016 09:41גלית בן שמואל
מתמטיקה-שכבת ט 5 יחל.docx
מתמטיקה-שכבת ט 5 יחלהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
16/06/2016 09:43גלית בן שמואל
עבודה לקיץ-מתמטיקה ז מצוינות תשעו.pdf
עבודה לקיץ-מתמטיקה ז מצוינות תשעוהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
21/06/2016 13:20רינה מורדוך
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר