*
 
כניסה
חפש
דלג על קישורי ניווט
מסמכים
רשימת ספרי לימוד
מבחני מעבר תשע"ה
רשימת ספרי לימוד תשע"ו
עבודות קיץ חובה לכל התלמידים העולים לכיתה ט-תשע"ו
עבודות קיץ-חובה
עבדות מעבר
מבחני מעבר קיץ-שכבות ז ו-ח תלמידים שקיבלו מכתב על חוסר תפקוד לימודי
תמונות
תמונות חט"ב נופר
רשימות
חזון
חוויות מצולמות
קדם עתידים
הודעות-פרויקט עזריאלי
הודעות חדר מורים1
לוח צלצולים1
מועדי מבחני מעבר/תפקוד לימודי
על בית הספר
דבר המנהל
תקנון
מבנה אירגוני
חינוך חברתי
עולים לשחקים תשע"ח
המלצות לטיול
חדר היועצות
זהירות בדרכים
הודעות מקצוע
פורום מקצועי
מאגר משאבים
מצוינות
לוח הודעות מחנך
פורום כיתה
תמונות
Modify settings and columns
מבחני מעבר תשע"ה
  
הצג: 
גאוגרפיה ח.doc
גאוגרפיה חהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
23/06/2015 15:41גלית בן שמואל
הסטוריה ח.doc
הסטוריה חהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
23/06/2015 15:41גלית בן שמואל
חומר למבחן מעבר מדעים כיתה ז.doc
חומר למבחן מעבר מדעים כיתה זהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
06/07/2015 19:44גלית בן שמואל
חומר למבחן מעבר מדעים כיתה ח.doc
חומר למבחן מעבר מדעים כיתה חהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
06/07/2015 19:44גלית בן שמואל
חינוך גופני לשכבות ז ו-ח.doc
חינוך גופני לשכבות ז ו-חהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
23/06/2015 15:41גלית בן שמואל
מבחן מעבר במתמטיקה  ז.doc
מבחן מעבר במתמטיקה זהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
29/06/2015 18:16גלית בן שמואל
מבחני קיץ באנגלית.docx
מבחני קיץ באנגליתהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
21/06/2015 20:28גלית בן שמואל
נושאים למבחן קיץ במתמטיקה-כיתה ח.doc
נושאים למבחן קיץ במתמטיקה-כיתה חהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
23/06/2015 15:41גלית בן שמואל
ספרות ז.doc
ספרות זהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
23/06/2015 15:41גלית בן שמואל
ספרות ח.doc
ספרות חהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
23/06/2015 15:42גלית בן שמואל
ערבית ז.doc
ערבית זהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
23/06/2015 15:42גלית בן שמואל
ערבית ח.docx
ערבית חהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
23/06/2015 15:42גלית בן שמואל
תנך ז.doc
תנך זהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
29/06/2015 18:14גלית בן שמואל
תנך ח.doc
תנך חהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
29/06/2015 18:14גלית בן שמואל
תרבות ישראל ז.docx
תרבות ישראל זהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
23/06/2015 15:42גלית בן שמואל
תרבות ישראל ח.doc
תרבות ישראל חהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
23/06/2015 15:42גלית בן שמואל
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר