*
 
כניסה
חפש
דלג על קישורי ניווט
מסמכים
רשימת ספרי לימוד
מבחני מעבר תשע"ה
רשימת ספרי לימוד תשע"ו
עבודות קיץ חובה לכל התלמידים העולים לכיתה ט-תשע"ו
עבודות קיץ-חובה
עבדות מעבר
מבחני מעבר קיץ-שכבות ז ו-ח תלמידים שקיבלו מכתב על חוסר תפקוד לימודי
תמונות
תמונות חט"ב נופר
רשימות
חזון
חוויות מצולמות
קדם עתידים
הודעות-פרויקט עזריאלי
הודעות חדר מורים1
לוח צלצולים1
מועדי מבחני מעבר/תפקוד לימודי
על בית הספר
דבר המנהל
תקנון
מבנה אירגוני
חינוך חברתי
עולים לשחקים תשע"ח
המלצות לטיול
חדר היועצות
זהירות בדרכים
הודעות מקצוע
פורום מקצועי
מאגר משאבים
מצוינות
לוח הודעות מחנך
פורום כיתה
תמונות
Modify settings and columns
עבדות מעבר
  
הצג: 
גיאוגרפיה-שכבת ז.docx
גיאוגרפיה-שכבת זהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
22/06/2016 20:50גלית בן שמואל
גיאוגרפיה-שכבת ח.doc
גיאוגרפיה-שכבת חהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
22/06/2016 20:50גלית בן שמואל
הסטוריה-שכבת ז.doc
הסטוריה-שכבת זהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
22/06/2016 12:05גלית בן שמואל
הסטוריה-שכבת ח.doc
הסטוריה-שכבת חהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
22/06/2016 12:04גלית בן שמואל
חינוך גופני-שכבת ז.doc
חינוך גופני-שכבת זהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
21/06/2016 23:29גלית בן שמואל
חינוך גופני-שכבת ח.doc
חינוך גופני-שכבת חהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
21/06/2016 23:29גלית בן שמואל
ספרות שכבת ז.doc.docx
ספרות שכבת ז.docהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
22/06/2016 11:10גלית בן שמואל
ספרות- שכבת ח.docx
ספרות- שכבת חהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
22/06/2016 11:11גלית בן שמואל
ערבית-שכבות ז ו-ח רמה ב.doc
ערבית-שכבות ז ו-ח רמה בהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
22/06/2016 11:15גלית בן שמואל
תנך-שכבת ז.doc
תנך-שכבת זהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
21/06/2016 23:30גלית בן שמואל
תנך-שכבת ח.doc
תנך-שכבת חהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
21/06/2016 23:30גלית בן שמואל
תרבות ישראל-שכבת ז.docx
תרבות ישראל-שכבת זהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
21/06/2016 23:30גלית בן שמואל
תרבות ישראל-שכבת ח.docx
תרבות ישראל-שכבת חהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
21/06/2016 23:30גלית בן שמואל
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר