*
 
כניסה
חפש
דלג על קישורי ניווט
מסמכים
רשימת ספרי לימוד
מבחני מעבר תשע"ה
רשימת ספרי לימוד תשע"ו
עבודות קיץ חובה לכל התלמידים העולים לכיתה ט-תשע"ו
עבודות קיץ-חובה
עבדות מעבר
מבחני מעבר קיץ-שכבות ז ו-ח תלמידים שקיבלו מכתב על חוסר תפקוד לימודי
תמונות
תמונות חט"ב נופר
רשימות
חזון
חוויות מצולמות
קדם עתידים
הודעות-פרויקט עזריאלי
הודעות חדר מורים1
לוח צלצולים1
מועדי מבחני מעבר/תפקוד לימודי
על בית הספר
דבר המנהל
תקנון
מבנה אירגוני
חינוך חברתי
עולים לשחקים תשע"ח
המלצות לטיול
חדר היועצות
זהירות בדרכים
הודעות מקצוע
פורום מקצועי
מאגר משאבים
מצוינות
לוח הודעות מחנך
פורום כיתה
תמונות
Modify settings and columns
מבחני מעבר קיץ-שכבות ז ו-ח תלמידים שקיבלו מכתב על חוסר תפקוד לימודי
  
הצג: 
חומר למבחן באנגלית-שכבת ז.docx
חומר למבחן באנגלית-שכבת זהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/06/2016 21:55גלית בן שמואל
חומר למבחן באנגלית-שכבת ח.docx
חומר למבחן באנגלית-שכבת חהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
22/06/2016 11:50גלית בן שמואל
חומר למבחן בלשון והבעה-שכבת ז.doc
חומר למבחן בלשון והבעה-שכבת זהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
22/06/2016 11:44גלית בן שמואל
חומר למבחן בלשון והבעה-שכבת ח.doc
חומר למבחן בלשון והבעה-שכבת חהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
22/06/2016 11:44גלית בן שמואל
חומר למבחן במדעים-שכבת ז.doc
חומר למבחן במדעים-שכבת זהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
22/06/2016 11:41גלית בן שמואל
חומר למבחן במדעים-שכבת ח.doc
חומר למבחן במדעים-שכבת חהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
22/06/2016 11:42גלית בן שמואל
נושאי לימוד לקראת המבחן במתמטיקה-שכבת ז.doc
נושאי לימוד לקראת המבחן במתמטיקה-שכבת זהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
22/06/2016 11:22גלית בן שמואל
נושאי לימוד לקראת מבחן קיץ-מתמטיקה שכבת ח.doc
נושאי לימוד לקראת מבחן קיץ-מתמטיקה שכבת חהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
22/06/2016 11:23גלית בן שמואל
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר