*
 
כניסה
חפש
דלג על קישורי ניווט
מסמכים
רשימת ספרי לימוד
מבחני מעבר תשע"ה
רשימת ספרי לימוד תשע"ו
עבודות קיץ חובה לכל התלמידים העולים לכיתה ט-תשע"ו
עבודות קיץ-חובה
עבדות מעבר
מבחני מעבר קיץ-שכבות ז ו-ח תלמידים שקיבלו מכתב על חוסר תפקוד לימודי
תמונות
תמונות חט"ב נופר
רשימות
חזון
חוויות מצולמות
קדם עתידים
הודעות-פרויקט עזריאלי
הודעות חדר מורים1
לוח צלצולים1
מועדי מבחני מעבר/תפקוד לימודי
על בית הספר
דבר המנהל
תקנון
מבנה אירגוני
חינוך חברתי
עולים לשחקים תשע"ח
המלצות לטיול
חדר היועצות
זהירות בדרכים
הודעות מקצוע
פורום מקצועי
מאגר משאבים
מצוינות
לוח הודעות מחנך
פורום כיתה
תמונות
Modify settings and columns
עבודות קיץ חובה לכל התלמידים העולים לכיתה ט-תשע"ו
  
הצג: 
עבודת קיץ -באנגלית לתלמידי כיתה ח.docx
עבודת קיץ -באנגלית לתלמידי כיתה חהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
06/07/2015 19:56גלית בן שמואל
עבודת קיץ-במתמטיקה כיתה ח מצויינות.doc
עבודת קיץ-במתמטיקה כיתה ח מצויינותהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
30/06/2015 21:04גלית בן שמואל
עבודת קיץ-במתמטיקה כיתה ח קבוצה א.docx
עבודת קיץ-במתמטיקה כיתה ח קבוצה אהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
04/08/2015 12:38גלית בן שמואל
עבודת קיץ-במתמטיקה כיתה ח קבוצת מיצוי ורמה ב.docx
עבודת קיץ-במתמטיקה כיתה ח קבוצת מיצוי ורמה בהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
30/06/2015 21:04גלית בן שמואל
רשימת מילים באנגלית לתלמידי כיתה ח.docx
רשימת מילים באנגלית לתלמידי כיתה חהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
06/07/2015 19:56גלית בן שמואל
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר