*
 
כניסה
חפש
דלג על קישורי ניווט
מסמכים
רשימת ספרי לימוד
מבחני מעבר תשע"ה
רשימת ספרי לימוד תשע"ו
עבודות קיץ חובה לכל התלמידים העולים לכיתה ט-תשע"ו
עבודות קיץ-חובה
עבדות מעבר
מבחני מעבר קיץ-שכבות ז ו-ח תלמידים שקיבלו מכתב על חוסר תפקוד לימודי
תמונות
תמונות חט"ב נופר
רשימות
חזון
חוויות מצולמות
קדם עתידים
הודעות-פרויקט עזריאלי
הודעות חדר מורים1
לוח צלצולים1
מועדי מבחני מעבר/תפקוד לימודי
על בית הספר
דבר המנהל
תקנון
מבנה אירגוני
חינוך חברתי
עולים לשחקים תשע"ח
המלצות לטיול
חדר היועצות
זהירות בדרכים
הודעות מקצוע
פורום מקצועי
מאגר משאבים
מצוינות
לוח הודעות מחנך
פורום כיתה
תמונות
Modify settings and columns
קדם עתידים
  
הצג: 
מיון לפי קבצים מצורפיםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
סדנת מיון קדם עתידיםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
21/10/2014 14:56
שאלון רישום לקדם עתידים תשע"ההשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
29/09/2014 11:23
קובץ מצורף
ערב פתיחההשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
18/12/2013 13:40
קובץ מצורף
מצגת קדם עתידיםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
17/10/2013 20:51
קובץ מצורף
חשיפה לתלמידי כיתות טהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
22/09/2013 05:51
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר