*
 
כניסה
חפש
דלג על קישורי ניווט
שכבה ז
שכבה ח
שכבה ט
הודעות מקצוע
פורום מקצועי
מאגר משאבים
Modify settings and columns
מאגר משאבים
  
הצג: 
מפרט מבחן מפמר כיתה ט.docx
מפרט מבחן מפמר כיתה טהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
16/05/2016 17:59גלית בן שמואל
משפט פיתגורס.doc
משפט פיתגורסהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
16/05/2016 18:00גלית בן שמואל
סיכום תכונות המרובעים.pdf
סיכום תכונות המרובעיםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
16/05/2016 18:00גלית בן שמואל
תבנית לתכנון שיעור מתוקשב - פיתגורס.docx
תבנית לתכנון שיעור מתוקשב - פיתגורסהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
16/05/2016 18:00גלית בן שמואל
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר