*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
חזון בית הספר
דבר המנהלת
תקנון בית ספרי
פדגוגיה
מבנה ארגוני
המסע לפולין
ועד הורים
עיתון
טפסים שונים
פרוייקטים חיצוניים
עמל בשביל ישראל

 תוכניות פדגוגיות

 

פדגוגיה בבית הספר

 

תוכניות וארגון הלימודים של בית הספר שבו שתי חטיבות: חטיבת ביניים וחטיבה עליונה, רואים את בית הספר כרצף שש שנתי ומשקפים את יעדי בית הספר – פתוח בוגר אוטונומי המודע לרצונותיו, כישוריו, ערכיו ולסגנונות הפעולה שלו. בוגר המכיר את זהותו, המסוגל לעצב לעצמו השקפת עולם ערכית ותוכנית פעולה בהווה ובעתיד ולממשה. בוגר מעורב חברתית ואזרחית ומוכן לקראת התחנות הבאות בעתיד: שירות צבאי, אקדמיה ועבודה.

 

תוכניות הלימודים ותהליכי הלמידה יזמנו ויסייעו לפתח אצל התלמידים כישורים, יכולות ותכונות:

 • יכולת להכריע הכרעות אישיות ולפתח סולם ערכים אישי בהתאם להעדפת התלמיד ותוך שמירה על ערכים חברתיים מקובלים.
 • יכולת לחשיבה ביקורתית - התייחסות לידע באופן חקרני, בחינת אמיתותו וערכו של הידע והתייחסות אליו באופן ביקורתי ויצירתי.
 • יכולת לכוון את עצמו ולהתעסק בתחומי העניין האמיתיים עפ"י בחירתו, מתוך עניין וסקרנות.
 • יכולת לבחור תחומי התמחות בחט"ע מתוך מגוון מגמות והגברות שאליהן יחשף
 • כישורי לומד עצמאי חקרני היודע להשתמש בכלים טכנולוגיים.
 • יכולות ללמידה שיתופית.
 • תוכניות הלימודים בחט"ב ובחט"ע מגוונות וכוללות תוכניות ייחודיות לפיתוח מצויינות בתחומים שונים וכן תוכניות מגוונות לקידום הישגים העונים לצרכי התלמידים.

  יותאמו לתוכניות הלימודים, שיטות ההוראה ושיטות ההערכה, בחט"ב ובחט"ע, ללמידה בכיתות מקצוע המצויידות בלוחות אינטראקטיביים.

   

  תוכניות פדגוגיות חטה"ב

  תוכניות ייחודיות להעשרה ולפיתוח מצויינות

   התמחויות וחוגי בחירה - (תקשורת, מחול, אמנות, חילוץ והצלה) לימוד מעמיק ועיסוק התחומי עניין שונים עפ"י בחירת התלמיד גם בלמידה, חקר תוך התייחסות לסוגיות מאתגרות חשיבה, רלוונטיות ומחייבות הכרעות ערכיות. 

  חוגי בחירה בית ספריים - מחול, תאטרון, זמר, נבחרות ספורט, עיתון, מועצת תלמידים.

  אזרחות - לימוד אזרחות בצורה מעמיקה ובהיקף רחב בשכבה ט'.

  לימודי מורשת ותרבות ישראל - לימוד מורשת ותרבות ישראל על כל מגוון מאפינייה: ערכים, מושגים, יצירות ורעיונות שיטפחו ויבנו את זהותו ועולמו הרוחני של בוגר ביה"ס. הלימוד בעל אופי רלוונטי, מעשי, פלורליסטי, יצירתי, פתוח וביקורתי.

  לימודי של"ח וידיעת הארץ - תוכנית המציבה את הפעולה בשדה בלב העשייה החינוכית, מתוך מגמה להביא את התלמיד להיכרות עם הארץ, ולחזק את הקשר הרגשי בין התלמיד לבין הארץ, העם והמדינה.

  מצויינות במתמטיקה - תכ"ל במתמטיקה של אוני' חיפה המיועדת לתלמידים המצטיינים במתמטיקה. המטרה לפתח את חשיבתם המתמטית ולהכינם לקראת לימודים בחט"ע ברמה גבוהה במתמטיקה.    

  אנגלית - פרוייקט GLOBAL - VILLAGE - הוראת האנגלית באמצעות האינטרנט - תכ"ל שמטרותיה להפוך את האינטרנט לכלי ללימוד שפה. תכ"ל המאפשרת לתלמידים להתפתח ללומדים אוטונומיים וללמוד שפה תוך שימוש במחשב ולמידת חקר.

  כיתות מצויינות - תכ"ל המאפשרת לתלמידים המצויינים העשרה, שילוב ולימוד מעמיק בתחומי מדעים, אומנויות ומתמטיקה.

  יזמים צעירים - קבוצת תלמידים תתנסה בהקמת חברה, גיוס הון, הכנת תוכנית עסקית, פיתוח מיזם יצורו ושיווקו ויתחרו בתחרויות מחוזיות וארציות.

  כיתת טו"ב - בשכבה ט' נבנית כיתה הכוללת 25 תלמידים המעוניינים ומתאימים ללמוד בתוכנית טו"ב במסלול סיב"ם - מכונות בחט"ע. מטרת התוכנית להביא את התלמידים בסוף כיתה יב' לכך שיהיו זכאים לתעודת טכנאי ולתעודת בגרות.

   

  תוכניות לקידום הישגים 

  הוראה דיפרנציאלית לימוד בקבוצות ברמות שונות - במתמטיקה, אנגלית, מדעים ועברית. מטרת התוכנית לצמצם פערים בידע ובמיומנויות כדי לאפשר קידום אישי והכנה לקראת שילוב בחט"ע במסלול בגרותי.

  מיצוי במתמטיקה - תכ"ל של האוני' העברית שמטרתה להקנות מיומנויות ולסגור פערים לתלמידים המתקשים מאוד במתמטיקה.

  חונכות פר"ח - סטודנטים מאוני' בן גוריון חונכים אישית תלמידים ומסייעים להם לימודית, חברתית ורגשית עפ"י הצורך בהדרכה ובליווי צוות ביה"ס. 

  מתי"א - מורות שילוב המוכשרות לכך מלמדות ומקדמות תלמידים לקויי למידה במסגרות קטנות ובלמידה פרטנית בהתאם לצורכי התלמיד.

  פרוייקט ידידים - סטודנטים מאוני' בן גוריון יחנכו אישית תלמידים וגם יפעילו אותם כקבוצה חברתית.

  עברית לתלמידים עולים - תכ"ל לתלמידים עולים ותיקים שמטרתה חיזוק ומתן עזרה לתלמידים המתקשים להתמודד עם כובד העברית במקצועות השונים.

  תוכנית עזריאלי - תוכנית העצמה וסגירת פערים הנמשכת שנתיים לקבוצת תלמידים משכבה ח' המתקשים לימודית ועל סף נשירה.

  "הצלחה" - תוכנית לימודית, חברתית ורגשית בשכבה ט' המקדמת תלמידים המתקשים לימודית ועל סף נשירה במטרה להכינם לקראת שילובם בחט"ע.    

   

  תוכניות פדגוגיות חט"ע

  תוכניות ייחודיות להעשרה ולטיפוח מצויינות

  נגישות להשכלה גבוהה - תלמידים מצטיינים המעוניינים מכיתות י' יא' יב' לומדים באוני' בן גוריון בקורסים אקדמאים עפ"י בחירתם.

  נטע - תלמידים משולבים בפרוייקט עירוני למצויינות טכנולוגית וחברתית. הלימודים במסגרת התוכנית הם לקראת זכאות לתעודת טכנאי רשתות.

  דוברי אנגלית - תלמידים מצטיינים באנגלית לומדים אנגלית בתוכנית ייחודית מואצת וניגשים לבגרות 5 יח"ל בסוף כיתה יא'.

  בגרות מורחבת איכותית - תלמידים מצטיינים בחט"ע יכולים עפ"י כישוריהם לבחור 2 הגברות או מגמה והגברה מדעי ובנוסף ללמוד במסגרת 5 יח"ל במתמטיקה ואנגלית.

   

  תוכניות לקידום הישגים במסלול לבגרות

  תוכנית סטארט/תפנית - תוכנית המופעלת בבית הספר בעזרת קרן סקטא רש"י, רשת עמל, משרד החינוך ועיריית ב"ש. לקראת השיבוץ לחט"ע  מאתרים את התלמידים בעלי הישגים נמוכים ועם פערים לימודיים גדולים ומשבצים אותם ללמוד במסגרת תפנית – מסלול לבגרות מלאה.התלמידים הלומדים במסגרת תוכנית תפנית מטופלים בצורה הוליסטית: לימודית, רגשית וחברתית במשך שלוש שנים עד לסיום לימודיהם בתיכון בהצלחה ועם זכאות לתעודת בגרות. 

  מב"ר - כיתה קטנה המונה 25 תלמידים הלומדים לקראת בגרות מלאה. נבחרים לכיתת מב"ר תלמידים בעלי מוטיבציה הזקוקים לתמיכה ותנאי למידה יחודיים. נבנתה תוכנית לימודים ייחודית לכיתת מב"ר המותאמת לצרכי התלמידים וכוללת תוספת שעות ופריסה ייחודית של בחינות הבגרות.

  פרוייקט גשר - סטודנטים מאוני' בן גוריון חונכים לימודית, אישית וקבוצתית במרכז למידה תלמידים מתקשים בכיתות מב"ר. 

  פר"ח לבגרות - סטודנטים מאוני' בן גוריון חונכים תלמידים מתקשים אישית במקצועות למידה בהם הם ניגשים לבגרות.

  תגבור פרטני ובקבוצות קטנות - צוות המחנכים והמורים ממפים כל הזמן את הכיתות במטרה לאתר ולעזור לתלמידים המתקשים הזקוקים לעזרה לקראת בחינות הבגרות, וכן לאתר ולסייע לתלמידים שנכשלו בבחינות בגרות, כדי שישלימו חובותיהם ויהיו זכאים לתעודת בגרות בסוף יב'.

  מרתונים לימודיים - התלמידים ילמדו את המקצוע בהם הם ניגשים לבגרות גם בימים מרוכזים לפני הבחינה לצורך סגירת פערים, תרגול, חזרה ואימון.

  כיתת טו"ב - התלמידים מאותרים ללמוד במסגרת התוכנית טו"ב (טכנאות ובגרות), כבר בכיתה ט' נבנתה עבורם בסיוע משרד החינוך תוכנית לימודים מתוגברת וייחודית במסגרת מגמת סיב"ם - מכונות. תלמידים שיסיימו בהצלחה את המסלול יהיו זכאים לתעודת בגרות ותעודת טכנאים בסוף כיתה יב'.

  פרוייקט חסם - תוכנית לימודים המיועדת לתלמידים שנכשלו בבחינת בגרות אחת המהווה חסם לזכאותם לבגרות. התלמידים לומדים במסגרת קטנה אחרי שעות הלימודים בליווי מתרגלים. שותפים לפרוייקט: עירית באר שבע וקרן רש"י סקטא.

  פרוייקט ליב"ם - תוכנית ייחודית של משרד החינוך המאפשרת לתלמידים שנכשלו בבחינת בגרות מסויימת ללמוד בקבוצה קטנה בתהליך מובנה, לגשת שוב ולהצליח בבחינה. כמו כן התוכנית מיועדת גם לתלמידים מתקשים במקצוע מסויים וזקוקים ללמידה פרטנית.

   

   

  חזרה5

  *
   
  דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר