*
 
כניסה
חפש
דלג על קישורי ניווט
מדעים בחט"ב
משימות
תוצרים
דיונים
מדע וחברה
מבחן מפמר בט'
חומרים
משימות לשעת חירום
ניתוח מחקר מדעי
מיצ"ב במדעים
תרגול מבחן מפמ"ר
פורום אוצרות המדעים
קישורים לאתרים
פיזיקה
Modify settings and columns
תרגול מבחן מפמ"ר
  
הצג: 
תרגול  מערכות ומאזן מים.doc
תרגול מערכות ומאזן מיםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
08/05/2010 20:34שרונית דנינו
תרגול המבנה החלקיקי למבחן ז.doc
תרגול המבנה החלקיקי למבחן זהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
12/01/2012 22:55לאה קרמן
תרגול למפמר בנושא תכונות חומרים מסה ונפח תשובון.doc
תרגול למפמר בנושא תכונות חומרים מסה ונפח תשובוןהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
08/05/2010 20:29שרונית דנינו
תרגול למפמר בנושא תכונות חומרים.doc
תרגול למפמר בנושא תכונות חומריםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
09/05/2010 08:31שרונית דנינו
תרגול מבנה התא תשובון.doc
תרגול מבנה התא תשובוןהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
08/05/2010 20:30שרונית דנינו
תרגול מבנה התא.doc
תרגול מבנה התאהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
08/05/2010 20:29שרונית דנינו
תרגול מבנה חלקיקי של החומר תשובון.doc
תרגול מבנה חלקיקי של החומר תשובוןהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
08/05/2010 20:27שרונית דנינו
תרגול מבנה חלקיקי של החומר.doc
תרגול מבנה חלקיקי של החומרהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
08/05/2010 20:26שרונית דנינו
תרגול מערכות ומאזן מים תשובון.doc
תרגול מערכות ומאזן מים תשובוןהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
08/05/2010 20:28שרונית דנינו
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר