*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
דבר המפקד
טפסים
חונכות
לוח מודעות
נהלי אפסנאות
נהלי משמעת והופעה
מבנה ארגוני
דף הבית
רשת עמל > הולץ > שוחרות > נהלי משמעת והופעה
 
 

 


כללי משמעת בית ספר "הולץ"

הנדון: הנחיות הופעה ולבוש לעונות הקיץ והחורף 2008 – 2009

 

     כללי:

  1. שוחר\ת יקפידו על הופעה מסודרת בכל עת.
  2. שוחר ילבש מדים בכל עת בזמן שהותו בבית הספר ובכל פעילות בית ספרית. אלה עם צוין על ידי ההנהלה אחרת.
  3. חובתו של מפקד בית הספר או מי שהוסמך לכך על ידו, לאכוף את ההוראות בעניין משמעת הופעה ולבוש על כל שוחרי בית ספרו.
  4. מאפייני עונת החורף מחייבים דפוסי התנהגות מיוחדים בתחום ההופעה והלבוש להלן רענון הנחיות הלבוש הכלליות עם דגשים לעונת החורף.
  5. האמור בלשון זכר מתייחס גם לשוחרת, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

כובע:

6.   שוחר במדים, ישא כומתה בצבע חילי בהתאם לזכאותו עם סמל השוחרות שבו הוא מושם מתחת לכותפת השמאלית של החולצה, הירכית, המעיל ולפי העליון שבהם.

חולצה:

7.   יש לרכוס את כל כפתורי החולצה, פרט לכפתור העליון. ניתן לקפל את שרוולי החולצה בתנאי שיופשלו על מעל למרפק, לפחות. שולי החולצה יוכנסו לתוך המכנסיים או החצאית.

ירכית:

8.   שולי הירכית של השוחרות יונחו מעל המכנסיים או החצאית.

גופיות:

9.   שוחר\ת רשאי\ת ללבוש מתחת לחולצה רק גופייה מהדגם המונפק על ידי צה"ל או כדוגמתה.

10. צבע הגופייה יהיה לבן, ירוק זית. לא שום רישום, ציור או סימן אחר.

11. שרוולי הגופייה לא יבלטו מתחת לשרוולי החולצה. 

ציצית:

12. שוחר המקיים אורח חיים דתי רשאי ללבוש ציצית מתחת לחולצה.

מכנסיים:

13. שוחר\ת ילבשו מכנסיים בצבע חילי, חל איסור לבצע שינויים במכנסיים, פרט לאלו:

א.   הרחבה או הצרה של המכנסיים – באזור המותניים בלבד (חל איסור על הנמכת חגורת מכנס לשם יצירת מכנס בעל גזרה נמוכה).

ב.   על כלל השוחרים ושוחרות חלה החובה לבצע מכפלת במכנסיים לשם שמירת שלמות המכנס, לבד משוחרים הנועלים נעליים גבוהות ואליהם להשתמש בגומיות , גובה המכפלת לא יהיה גבוה מהקרסול ולא נמוך מעקב הנעל.

חצאית:

14. שוחרות אינן רשאיות ללבוש חצאית האמור אינו חל על שוחרת המקיימת אורח חיים דתי שנופקה לה חצאית בהתאם לתעודת ציוד אישי.

15. אורך, החצאית לא יהיה קצר משלושה ס"מ מתחת לפיקת הברך.

חגורה:

16. שוחר\ת יחגרו חגורה על כל סוגי המדים, החגורה תושחל דרך לולאות המכנסיים ותיחגר מעל המכנסיים או מתחת לירכית בנות.

17. שוחר יחגור חגורה בצבע כחול בלבד.

גרביים:

18. שוחר ילבש גרביים מהסוג שמנפק צה"ל בגוון אפור.

19. שוחרת תלבש גרביים כמפורט להלן:

א.   גרביים קצרים שמנפק צה"ל גרבי ניילון בצבע העור או גרביים פרטיים, חלקים, בגוון אפור, שחור או לבן, ללא דגמים או קישוטים.

ב.   שוחרת הלובשת חצאית תלבש גרביים לבנים קצרים או גרבי ניילון ארוכים, בצבע גוף.

שוחרת המקיימת אורח חיים דתי רשאים לנוע בגרבונים בצבע העור בכל עובי וסוג.

ג.    שוחרת הנועלת נעליים גבוהות תגרוב גרביים בצבע אפור או שחור בלבד ללא קישוטים.

גומיות למכנסיים:

20. שוחר\ת הנועל\ת נעליים גבוהות חייב לקפל את המכנסיים ולהדקם מעל הנעליים באמצעות גומיות (הגומיות יהיו בצידם הפנימי של המכנסיים), שוחר\ת הנועל\ת נעליים גבוהות יכניסו את הסרח העודף של השרוך לתוך הנעל.

נעליים – שוחרים:

21. שוחר ינעל נעליים מהסוג שמנפק צה"ל בלבד.

נעליים – שוחרות:

22. שוחרת תנעל נעליים כמפורט להלן:

א.   נעליים חצאיות מעור, או דמוי עור, חלק שאינו מבריק, בצבע שחור אחיד עם שרוכים, רוכסן, צמדן (סקוץ') או בלעדיהם. חרטומן של הנעליים יהיה מעוגל וללא קישוט, כיתוב או אבזם, למעט סמל החברה שייצרה את הנעליים. גובה עקב הנעליים יהיה שני ס"מ, לכל היותר. רוחב סוליית הנעל לא יחרוג יותר מ0.5 ס"מ מרוחב הנעל. לא ניתן לנעול נעלי פלטפורמה.

ב.   נעלי "שלושה רבעים", שעליהן חלים כל הכללים החלים על נעליים חצאיות. גובה הנעליים לא יעבור את פיקת הקרסול. נעילת נעלי "שלושה רבעים" תותר עם מכנסיים בלבד.

 

נעלי ספורט \ נעליים לא תקניות:

23. על השוחרים  חל איסור על נעילת נעלי ספורט או כל סוג נעל אחרת אלה עם אושר להם אחרת ע"י מ.ע השלוחה לאחר שהציגו המלצה מרופא מקצועי אזרחי.

סנדלים:

24. שוחרות- רשאית לנעול סנדלי עור או דמוי עור שצבעם שחור, ללא קישוטים (כדוגמת ציור, חרוזים, צביעה רקמה), בעלי רצועה אחת מלפנים, אחידה ושלמה או רצועה אחת מלפנים המחוברת בשני חלקיה באבזם או בצמדן (סקוץ'), וכן רצועה נוספת הרוכסת על הקרסול ונסגרת באמצעות אבזם או צמדן ("סקוטש"). גובה הסנדלים יהיה שני ס"מ, לכל היותר.

25.שוחרת לא תנעל סנדלים עם בגדי עבודה אלא באישור מפקד בית הספר.

26.לשוחרות אסור לנוע בסנדלים עם גרביים או בסנדלי פלטפורמה.

צעיף:

27. שוחר/ת רשאי ללבוש צעיף על מדי א' השירות במגבלות הבאות:

א. הצעיף יהיה עשוי מצמר בצבע שחור בלבד.

ב. הצעיף ילבש אך ורק על גבי מעיל ולא בלעדיו.

ג. שולי הצעיף יוכנסו לתוך המעיל והמעיל יהיה רכוס מעל שני שליש אורכו.

ד. על הצעיף לא יהיו כל קישוטים, ציורים, סמלים או רקמות. 

כובע גרב:

28. אסורה חבישת כובע גרב בכל צורה שהיא. 

מעיל:

29. להלן פירוט המעילים המותרים לתנועה על מדי השירות ודגשים נוספים:

א. המעיל יהיה רכוס או מכופתר, למעט הכפתור האחרון.

ב.על כותפת שמאל של המעיל ייענד תג בית הספר ותינשא כומתה שהשוחר זכאי לה.

ג. סוג המעיל שניתן ללבוש הינו המעיל שמקבלים ביום החיול בלבד. 

אפודות (סוודר):

30. להלן סוגי האפודות (סוודרים) המותרים והנחיות כלליות נוספות:

א. שוחר/ת רשאי/ת ללבוש מעל חולצה בלבד אפודת מדי שירות המונפקות ע"י הצבא (אפודת V טלאים בלבד)

ב. בכל מקרה, שולי החולצה יכנסו למכנסיים.

ג. חל איסור ללבוש את האפודה על ירכית.

ד. האפודה תכסה את חגורת המכנסיים.

ה. שוחר הלובש אפודה חייב לשאת כומתה בכותפת שמאל ותג שרוול.

כפפות:

31. שוחר/ת רשאי/ת ללבוש כפפות שלמות בלבד.

תספורת וגילוח:

32. שוחר:

א.שיערות ראשו של השוחר יהיו קצרות.

ב. שוחר לא יסתפר תספורת מדורגת, לא יגלח חלקים משיער ראשו ולא יגדל בלורית או ציצת שיער ארוכות, החורגת מהקו האחיד של תספורתו.

ג. שוחר רשאי לצבוע את שערותיו ובלבד שהצביעה תהא בגוון אחיד. הצבע בו יצבע השיער יהיה זהה או קרוב לצבע שיערותיו הטבעי של השוחר.

ד. אורך הפאות לא יעבור את קו אמצע האוזן. הפאות ירדו בקו ישר ויהיו ברוחב אחיד (מתחילת צמיחתן).

ה. על אף הרשום לעיל, שוחר דתי רשאי:

1. להאריך את פאותיו עד לקו האוזן, אך בתנאי שפאות אלה ירדו בקו ישר ויהיו באורך אחיד  

33. שוחרות:

       א. תסרוקת של חיילת תהיה אחת מאלה:

1.שיער קצר:

א. השיער לא יעבור את קו הצווארון.

ב. שוחרת לא תגלח את שיער ראשה או חלקים ממנו.

ג. שוחרת ששיערה קצר לא תגדל בלורית או ציצית שיער ארוכות החוגות מהקו האחיד      

   של תספורתה. 

2. שיער ארוך:

א. תסרוקת אסופה- מוגבהת.

ב. שיער אסוף במלואו על העורף או על הקודקוד,בסיכה, בגומיה או בסיכה בננה בצבע  

    שחור או חום,ללא קישוט על גבי פריטים אלה. פרט לדברים הנ"ל חל איסור בכל

    פריט שער אחר.                   

ג.שיער קלוע בצמה אחת מאחור, או במספר צמות ובלבד שהשיער יהיה אסוף בכללותו

   ומאחור.

ד.לא ניתן לנוע עם שיער בצורת "ראסטות".

3. חיילת רשאית לצבוע את שערה בגוון טבעי בלבד. חיילת לא תצבע את שערה ביותר משני

    גוונים טבעיים.

        ב. תסרוקתה של השוחרת בעלת שיער ארוך הניצבת במשמרות כבוד, בטקסים ממלכתיים
            וצבאים 
(כולל חוליית דגלים, עמידה ליד נר זיכרון, אנדרטה, נושאת זר וכד'), ובמסדרים
            יחידתיים, תהיה  א
סופה-  מוגבהת.

        ציפורניים-לק:

         34. שוחרת הלובשת מדים רשאית לצבוע את ציפורני ידיה ואת ציפורני רגליה בלק שקוף, בלב

               ורוד בהיר או לק לבן בהיר צבע הלק יהיה אחיד על כל ציפורן ועל כל הציפורניים בכללותן

               ולא יכלול קישוטים, פרט לצבע אחד אחיד כמפורט.

         עדיים:

         35. שוחר הלובש מדים אינו רשאי לענות כל עדיים, פרט לאלה:

               א. טבעת נישואים.

               ב. שרשרת אחת בלבד לצוואר, עשויה מתכת, שקוטרה 3 מ"מ, לכל היותר, עם תליון
                   אחד,
שקוטרו 3 ס"מ, לכל היותר.

         36. שוחרת הלובשת מדים אינה רשאית לענות כל עדיים, פרט לאלה:

               א. שתי טבעות שרוחבן עד ס"מ וחצי, ואם היא נשואה, תהא רשאית לענוד גם טבעת
                   נישואים.
הטבעות ייענדו על אצבעות הידיים בלבד.

               ב. זוג עגילים אחד בלבד, עגיל בכל אוזן. העגילים יהיו קטנים וצמודים לתנוך האוזן,
                   ובשום
מקרה לא יבלטו מתנוך האוזן.

               ג. שרשרת אחת בלבד לצוואר, עשויה מתכת, שקוטרה שלושה מ"מ, לכל היותר, עם
                   תליון 
אחד, שקוטרו שלושה ס"מ, לכל היותר. חל איסור על ענידת שרשרת הצמודה
                   לצוואר
 (קולר).

               ד. צמיד מתכת על האמה, שרוחבו שני ס"מ, לכל היותר.

         37. ככלל, לא יענדו שוחר או שוחרת עגיל "פירסינג" לגופם במהלך שירותם.

        משקפי שמש:

         "משקפי שמש"- משקפיים, שייעודם להגן על העיניים מפגיעתן של קרני השמש, ואשר חזותם

          מעידה כי זו מטרתם.

         38. כל שוחר רשאי להרכיב משקפי שמש, במגבלות המפורטות להלן:

               א. בשעות הפעילות לא ירכיב שוחר משקפי שמש במקום שבו אין צורך להגן על עיניו מפני

                   קרני השמש (כיתות לימוד, מבנים מקורים וכד').            

               ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפקד שהוא קצין או נגד היחידה רשאי להורות לשוחר שלא

                   להרכיב משקפי שמש מטעמים בטיחותיים, וכן בטקסים רשמיים או במסדרים.

               ג. מפקד שהוא קצין או נגד היחידה רשאי להגביל את גודל משקפי השמש, את צבעם
                  ואת 
צורתם באירועים רשמיים או למי שנושא תפקידים ייצוגיים. בכל מקרה,
                  המגבלה לא תהיה
מעבר לנדרש בנסיבות המקרה.

               ד. במקרים חריגים רשאים גורמים רפואיים להורות על הרכבת משקפי שמש כמענה
                   לבעיה
רפואית ספציפית.         

לסיכום:

מפקדים חיילים ושוחרים כאחד, מצווים להקפיד על הופעה תקנית ומסודרת שהינה מרכיב חשוב בכללי

המשמעת בצבא.

 

 

 

 

 

     
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר