*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
חטיבת ביניים
חטיבה עליונה - תיכון

 מבחנים

בוחן נושא נשוא לכיתה ח.docבוחן נושא נשוא לכיתה חאנואר אלחמדאת

 ספרות

מילות הקישור.docמילות הקישוראנואר אלחמדאת
תפזורת ארצות.docתפזורת ארצותאנואר אלחמדאת
תפזורת פירות.docתפזורת פירותאנואר אלחמדאת

 דקדוק ( לשון)

תיאורים.docתיאוריםאנואר אלחמדאת
שם המספר _ הסבר ותרגול.docשם המספר _ הסבר ותרגולאנואר אלחמדאת

 הבעה בכתב

מילות יחס1.docמילות יחס1אנואר אלחמדאת
שלבים בכתיבת החיבור.docשלבים בכתיבת החיבוראנואר אלחמדאת
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר