*
 
כניסה
חפש
דלג על קישורי ניווט
תמונות
תמונות
מסמכים
מסמכים משותפים
רשימות
משימות
דיונים
דיון צוות
אתרים
אנשים וקבוצות
Modify settings and columns
הכרזות
  
הצג: 
מיון לפי קבצים מצורפיםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
התחל לעבוד עם Windows SharePoint Services!השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
11/05/2010 12:59
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר