*
 
כניסה
חפש
דלג על קישורי ניווט
דיונים
רשימות
מסמכים
מגמת תקשוב
packet tracer
תמונות
תמונות רכיבי המחשב
מעבדה
תמונות רשתות תקשורת
Modify settings and columns
packet tracer
  
הצג: 
תיקיה: תרגיל עם הוראות מלאות
תרגיל עם הוראות מלאותהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/03/2016 13:55סמי אטון
default gateway.pkt
default gatewayהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/03/2016 14:17סמי אטון
dhcp ip pool.pkt
dhcp ip poolהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/03/2016 14:11סמי אטון
DNS + MAIL SERVER+DHCP.pkt
DNS + MAIL SERVER+DHCPהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/03/2016 14:13סמי אטון
ethernet lan clusters.pkt
ethernet lan clustersהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/03/2016 14:30סמי אטון
ftp server.pkt
ftp serverהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/03/2016 14:28סמי אטון
how router work routing table and arp table.pkt
how router work routing table and arp tableהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/03/2016 14:16סמי אטון
ip dhcp excluded-address.pkt
ip dhcp excluded-addressהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/03/2016 14:27סמי אטון
isp-home.pkt
isp-homeהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/03/2016 14:29סמי אטון
PROTOCOLS.pkt
PROTOCOLSהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/03/2016 14:16סמי אטון
RADIUS SERVER.pkt
RADIUS SERVERהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/03/2016 14:12סמי אטון
router rip.pkt
router ripהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/03/2016 14:26סמי אטון
Router(config-subif).pkt
Router(config-subif)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/03/2016 14:14סמי אטון
security router.pkt
security routerהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/03/2016 14:28סמי אטון
show port-security.pkt
show port-securityהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/03/2016 14:20סמי אטון
static route.pkt
static routeהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/03/2016 14:23סמי אטון
subneting.pkt
subnetingהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/03/2016 14:26סמי אטון
switchport port-security violation shutdown.pkt
switchport port-security violation shutdownהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/03/2016 14:25סמי אטון
trunk+vlan+dot1q.pkt
trunk+vlan+dot1qהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/03/2016 14:14סמי אטון
trunk+vlan+dot1q2.pkt
trunk+vlan+dot1q2השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/03/2016 14:15סמי אטון
vlan basic.pkt
vlan basicהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/03/2016 14:32סמי אטון
vlans +dot1q+subneting.pkt
vlans +dot1q+subnetingהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/03/2016 14:18סמי אטון
סיסמת הנתב והצגת הגדרות הנתב והמתג הקיימות בזיכרון.docx
סיסמת הנתב והצגת הגדרות הנתב והמתג הקיימות בזיכרוןהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/03/2016 14:22סמי אטון
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר