*
 
כניסה
חפש
דלג על קישורי ניווט
מסמכים
מסמכים מיכל
מחשוב עננים
רשתות חברתיות
פעילויות קרוס מדיה
רשתות ומלכודות
הטמעה
WP חדשים
כיתה אינטראקטיבית
לוחות חכמים
סקר עטרת חן ירושלים
stam
סקרים
test
סתם
Modify settings and columns
הודעות
  
הצג: 
מיון לפי קבצים מצורפיםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
גוףמסנן
מפגשי רכזי התקשוב ופעילויות בשנת תשע"דהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
24/07/2013 11:21
http://www1.amalnet.k12.il/leaders/PublishingImages/ברושור_למייל%20(4).jpg
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר