*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
מסמכים
מסמכים מיכל
מחשוב עננים
רשתות חברתיות
פעילויות קרוס מדיה
רשתות ומלכודות
הטמעה
WP חדשים
כיתה אינטראקטיבית
לוחות חכמים
סקר עטרת חן ירושלים
stam
סקרים
test
סתם

 משימות מורה

משימה 2.aspx
משימה 2השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
חשבון מערכת
משימה מס 1.aspx
משימה מס 1השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
חשבון מערכת

 מענה תלמידים

פתרון למשימה מס' 1 קובץ מצורף
על-ידי חשבון מערכת
 17/02/2015 15:03
 
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר