*
 
כניסה
חפש
דלג על קישורי ניווט
לוחות חכמים
סקר עטרת חן ירושלים
Modify settings and columns
מאגר משאבים
  
הצג: 
הוראות הורדת אקטיב-אינספייר 6 1 מהאינטרנט.pdf
הוראות הורדת אקטיב-אינספייר 6 1 מהאינטרנטהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
06/11/2011 17:25אורית להב
הערכת תלמיד מקוון.pdf
הערכת תלמיד מקווןהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
27/06/2010 17:19חשבון מערכת
מצגת תהליך תקשוב כיתות חכמות במחוז דרום- יום עיון רכזי תקשוב  עמל.ppt
מצגת תהליך תקשוב כיתות חכמות במחוז דרום- יום עיון רכזי תקשוב עמלהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
27/06/2010 17:20חשבון מערכת
רשימה ביבליוגרפית.doc
רשימה ביבליוגרפיתהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
31/03/2011 16:16אורית להב
תקציר כלי התוכנה.pdf
תקציר כלי התוכנההשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
06/11/2011 16:31אורית להב
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר