*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
דבר הרכזת
תוכנית הלימודים
פורום מקצועי
הודעות מקצוע
Activities for ESL Students
דבר הרכזת  

         

    חלק ראשון: עקרונות

 לפי תכנית הלימודים החדשה /2001/ יעד תכנית הלימודים באנגלית בביה"ס – הוא לקבוע תלמידים לארבעה תחומי לימוד השפה האנגלית:

  1. אינטראקציה חברתית – .Social Interaction
  2. נגישות למידע – .Access to Information
  3. הצגת מידע ורעיונות –  .Presentation
  4. הכרה והוקרה של ספרות, תרבות ושפה –

       .Appreciation of Literature, Culture and Language

ארבעת התחומים משולבים זה בזה בדרכי למידה שונות ואינם נלמדים בנפרד.

עפ"י תכנית לימודים זו בסיום כיתה י"ב התלמידים יוכלו לבצע את העבודה בשפה האנגלית בהתאם לרמות ההתקדמות בכל תחום. רמת יסוד מתאימה לרמת יחידת לימוד אחת (1 יח"ל), רמת ביניים – לרמות 3 יחידות הלימוד (3 יח"ל) ורמת בקיאות – לארבע יחידות הלימוד (4 יח"ל).

 א.תחום האינטראקציה החברתית:

התלמידים יוצרים תקשורת ומביעים מסרים פשוטים (1 יח"ל). התלמידים יוצרים תקשורת בשטף ומשתמשים בשפה הולמת

במגוון מצומצם של הקשרים חברתיים (3 יח"ל). תלמידים מקיימים תקשורת יעילה והולמת בקשת רחבה של אינטראקציות חברתיות.

ב.תחום הנגישות למידע:

התלמידים משתמשים במידע שהם משיגים מטקסטים קצרים, כתובים ודבורים, פשוטים מבחינה לשונית,

שעשויים לכלול אוצר מילים ומבנים לשוניים בלתי מוכרים (1יח"ל). התלמידים משתמשים במקורות המידע

השונים, המושגים מטקסטים כתובים ודבורים, ארוכים יותר ובעלי מורכבות לשונית רבה יותר הדנים בנושאים

מוכרים פחות (3 יח"ל). תלמידי הרמה של 4 יח"ל משתמשים במידע שהוא משיג מטקסטים כתובים ודבורים,

שאינם מעובדים, העוסקים בנושאים באופן מעמיק.

 

ג. תחום הצגת המידע והרעיונות:

התלמידים מציגים מידע בנושאים אישיים, בעל-פה ובכתב, תוך שימוש במיומנויות ארגון בסיסיות (1 יח"ל).

התלמידים מציגים מידע ורעיונות בשטף בנושאים כלליים בעל פה ובכתב, תוך שימוש במיומנויות ארגון בסיסיות (3 יח"ל).

תלמידי רמת הבקיאות מציגים מידע ורעיונות בשטף, בקשת רחבה של נושאים, בעל-פה ובכתב תוך שימוש

במיומנויות ארגוניות מתקדמות יותר.

 

ד. תחום ההכרה וההוקרה של הספרות, התרבות והשפה:

התלמידים מתוודעים לקטעי ספרות קצרים הכתובים בשפה פשוטה, הולמת לגילם ולתחומי התעניינותם ומתייחסים אליהם (1 יח"ל).

התלמידים מגיבים על קטעי ספרות ומתוודעים לנורמות ולנהגים בתרבויות השונות (3 יח"ל). התלמידים רוכשים תובנה תרבותית,

 היסטורית וחברתית מתוך קריאת ספרות שאינה מעובדת.

  חלק שני: הערכה

 הערכה היא חלק אינטגראלי מתהליכי ההוראה-למידה. מטרות ההערכה הן לתת היזון חוזר גם על ההתקדמות בתהליך וגם על התוצר, לקראת השגת הסטנדרטים. הערכה מעצבת והערכה מסכמת נעשות תוך שימוש במבחנים המקובלים ובשיטות הערכה חלופיות. הערכה מתמקדת בכושרם של התלמידים ליישם את הידע שרכשו באנגלית במצבים בעלי משמעות. פרויקטים באנגלית שכבר שנתיים בשימוש הוראות האנגלית בביה"ס – הם בעלי דוגמה אלטרנטיבית של הערכה.

  חלק שלישי: תוכנית אישית של תלמיד באנגלית

 ההתקדמות של כל תלמידי ביה"ס תיבדק דרך המבחנים והמבדקים והעבודות החלופיות. משנה"ל 

2005-2006 לפי ההחלטה של צוות המורים לאנגלית התהליך של רצף הלמידה של התלמיד והתקדמותו

 יתוכנן, יבוע ויהיה רשום בתוך התכנית האישית של התלמיד באנגלית (התכנית הנ"ל מצורפת). לפי התוצאות של המבחנים

הדיאגנוסטיים שיבוצעו פעמיים בשנה"ל (בהתחלה ובסוף של הסמסטר הראשון) .מורים לאנגלית מציינים את המקום האובייקטיבי של התלמיד בתהליך: ההוראה – למידה, התאמתו לסטנדרטים ברמות השונות בתוך ארבעה תחומי השפה האנגלית (לפי התכנית הארצית משנת 2001).

המורים לאנגלית קובעים את הקריטריונים של רצף הלמידה של התלמיד ובעיקר – את האפשרות של כל תלמיד בנפרד לבחינות הבגרות.

 

חלק שלישי: מסלולים

 בביה"ס מלמדים אנגלית לפי 4 מסלולים:

מסלול מס' 1 – הגשת התלמידים ל-1 יח"ל בגרות באנגלית (שאלון א').

מסלול מס' 2 – הגשת התלמידים ל-3 יח"ל בגרות באנגלית (שאלונים ב',ג').

מסלול מס' 3 – הגשת התלמידים ל-4 יח"ל בגרות באנגלית (שאלונים ד',ה').

מסלול מס' 4 – התלמידים לא נגשים לבגרות באנגלית (חינוך מיוחד).

המטרה הראשית של צוות המורים לאנגלית – היא יצירת האפשרויות כדי שלפחות 80% הבוגרים של ביה"ס יעברו את בחינת הבגרות באנגלית.

כל תלמיד בשיתוף עם המורה מחליטים ביחד את רמת ההכנה לבגרות (לפי התכנית האישית של התלמיד). הם גם קובעים את מספר

 השאלונים ומועד הבחינה.

                                                                                                                                                                          

  

 
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר