*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
חדר הסטוריה
60 שנה בישראל
תוכניות לימודים
מאגר משאבים
פורום מקצועי
פרקים בחיי העם
העת העתיקה
ימי הביניים
העת החדשה
אישיים חשובים
מצגות
החדר של ליבי
ימי הביניים 

 פרקים בחיי עם ישראל-ימי הביניים 

תיארוך משוער -מהמאה ה-7 לספירה ועד  ועד ראשית המאה ה-18.

ימי הבינים-בתקופה  זו היה מרביתו עם ישראל מפוזר בקהילות רבות באירופה, והוא נשלט הן  על ידי הנוצרים והן על ידי המוסלמים. היהודים נהלו את חיי הפנים שלהם בעצמם, אולם, הם היו צריכים לשלם מיסים לשילטונות והוטלו עליהם הגבלות שונות בהתאם להחלטת השלטון הנוצרי או המוסלמי. 

תחת השלטון הנוצרים היה  מצבו של העם היהודי לא קל והוא היה צריך להתמודד עם רדיפות דת קשות, שהובילו, לפגיעה בנפש, ברכוש וגירוש כמו למשל: במהלך מסעות הצלב ובתקופת גירוש היהודים מספרד.

תחת שלטון המוסלמים, היה מצבו של העם היהודי, אומנם טוב יותר מאשר אצל הנוצרים, והיהודים הגיעו לעמדות חשובות בממשל. דוגמה בולטת לכך הייתה דונה  גרציה, שהייתה בת למשפחת אנוסה מפורטוגל, והצליחה להשיג ממון רב ולהיות מקורבת לסולטאן סולימאן המפואר. אם זאת, גם תחת שלטון האסלאם סבלו היהודים מהגבלות  כמו: תשלומי מיסים, ועיניני משפט שונים.  

חשוב לציין שלאורך כול ימי הבינים, המשיכו היהודים ליצור ספרות, הלכתית ותרבותית חשובה ביותר שאותה הובילו: רש"י, הרמב"ם, ורבנו גרשום מאור הגולה. בספר אף הגיעו היהודים לפריחה תרבותית כה גדולה עד שמכונת "תור הזהב" ובה פעלו אנשי רוח חשובים כמו: רבי יהודה הלוי,משה אבן עזרא ושלמה אבן גבירול.

כך שאין לראות בימי הבינים רק כתקופה קשה ואפלה, אלא גם כתקופה של פריחה תרבותית והתפתחות הלכתית שממנה אנו נהנים ומושפעים עד היום.

 

 
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר