*
 
כניסה
חפש
דלג על קישורי ניווט
אתר ראשי לשון
הבנה והבעה
סוגי טקסטים ומושגים
סיכום בורר
כתיבת חיבור
אמצעים רטוריים
מבנה לוגי של טקסט
המילון
מאפייני המילונים
פרטים דקדוקיים
השוואת מילונים
אוצר מילים וביטויים
תורת ההגה
מערכת הפועל
תצורת השם
תחביר
דפי משימות
תוכנית לימודים
מבחני בגרות
Modify settings and columns
מסמכים
  
הצג: 
תיקיה: מטלות
מטלותהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
09/05/2009 20:23ליאת שושני
דַּרְכֵי הַתְּצוּרָה שֶׁל שְׁמוֹת הָעֶצֶם.doc
דַּרְכֵי הַתְּצוּרָה שֶׁל שְׁמוֹת הָעֶצֶםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
09/05/2009 19:55ליאת שושני
דרכי תצורת השם - משקלים שאינם דגושים.doc
דרכי תצורת השם - משקלים שאינם דגושיםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
09/05/2009 19:56ליאת שושני
דרכי תצורת השם - צוּרוֹת הַבֵּינוֹנִי בַּבִּנְיָנִים הַשּׁוֹנִים.doc
דרכי תצורת השם - צוּרוֹת הַבֵּינוֹנִי בַּבִּנְיָנִים הַשּׁוֹנִיםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
09/05/2009 19:57ליאת שושני
דרכי תצורת השם- שורש ומשקל.doc
דרכי תצורת השם- שורש ומשקלהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
09/05/2009 19:55ליאת שושני
דרכי תצורת השם -שְׁמוֹת הַפְּעוּלָה שֶׁל הַבִּנְיָנִים.doc
דרכי תצורת השם -שְׁמוֹת הַפְּעוּלָה שֶׁל הַבִּנְיָנִיםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
09/05/2009 19:58ליאת שושני
הזירה הלשונית רוביק רוזנטל.mht
הזירה הלשונית רוביק רוזנטלהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
25/10/2011 23:37ליאת שושני
השורש התנייני.doc
השורש התנייניהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
09/05/2009 19:59ליאת שושני
טיעון דו צידי.doc
טיעון דו צידיהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
23/09/2011 11:56ליאת שושני
לשון א תשעא.doc
לשון א תשעאהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
10/10/2010 10:26ליאת שושני
לשון א' תשעב.doc
לשון א' תשעבהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
02/09/2011 08:55ליאת שושני
לשון ב.doc
לשון בהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
11/10/2009 10:57ליאת שושני
מבחנים  ופתרונות שאלון א ו-ב.doc
מבחנים ופתרונות שאלון א ו-בהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
22/09/2009 08:09ליאת שושני
מושגי יסוד בתורת ההגה -ליאת.ppt
מושגי יסוד בתורת ההגה -ליאתהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
23/05/2009 09:04ליאת שושני
מיקוד קיץ תשעא בלשון א' ב' +עולים.doc
מיקוד קיץ תשעא בלשון א' ב' +עוליםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
26/04/2011 22:07ליאת שושני
פרגמטיקה.doc
פרגמטיקההשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
01/07/2011 06:46ליאת שושני
פריסה שנתית -מפמר.pdf
פריסה שנתית -מפמרהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
02/09/2011 08:50ליאת שושני
תוכנית לימודים בלשון א.doc
תוכנית לימודים בלשון אהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
04/09/2011 00:52ליאת שושני
תוכנית לימודים שנתית שאלון א' תשע.doc
תוכנית לימודים שנתית שאלון א' תשעהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
21/09/2009 22:52ליאת שושני
תכנית לימודים   לשון ב תשעב.doc
תכנית לימודים לשון ב תשעבהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
02/09/2011 08:57ליאת שושני
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר