*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
אתר ראשי לשון
הבנה והבעה
אמצעים רטוריים
מבנה לוגי של טקסט
המילון
אוצר מילים וביטויים
תורת ההגה
מערכת הפועל
תצורת השם
תחביר
תוכנית לימודים
מבחני בגרות
תצורת השם  
 

 

 תלמידים יקרים,

לפניכם דרכים אחדות שעל פיהן מתרחב אוצר המילים של השפה העברית:

א.  דרכי תצורת השם 

ב. דרכי תצורת השם -שורש ומשקל

ג. דרכי תצורת השם -משקלים שאינם דגושיםד. דרכי תצורת השם בבינוני בבניינים השונים 

ה. דרכי תצורת השם- שמות הפעולה של הבניינים השונים  

ו. שורש תנייני

 מטלות

1.  א. דרכי תצורת השם- שאלות בגרות   

     א. דרכי תצורת שם העצם תשובות 

2. ב. דרכי תצורת שם העצם שאלות בגרות

    ב דרכי תצורת שם העצם תשובות לשאלות בגרות

                                  החומר בנושא תצורת השם מעובד  מתוך אתר האינטרט  'קל וחומר בלשון ' ,  נכתב ע"י אברשמה טנא .

 חדר מקצוע

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר