*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
אתר ראשי לשון
הבנה והבעה
אמצעים רטוריים
מבנה לוגי של טקסט
המילון
מאפייני המילונים
פרטים דקדוקיים
השוואת מילונים
אוצר מילים וביטויים
תורת ההגה
מערכת הפועל
תצורת השם
תחביר
תוכנית לימודים
מבחני בגרות
המילון העברי -שאלון א'  
 

                                                                    המילון - 'אוצר מילים והמשמעים'

     תלמידים יקרים,

    בפרק זה תישאלו על פירושי מילים וביטויים בהקשר לטקסט ותתבקשו לנתח ערכים מילוניים ולהשוות בניהם.                                                                                         ( ראו בהמשך דוגמות משאלות בגרות).

מושגים כלליים בפרק זה שכדאי לדעת :

  א. סוגי המילונים ומאפיינם (והמייחד אותם).

ב. פרטים דקדוקיים עיסוק בכתיב של המילה מנוקד /חסר ניקוד

ג. מידע דקדוקי –השורש /נטיית של המילה בפועל בשם /משפחות מילים הנגזרות מהערך עצמו.

ד.  מידע תחבירי –      עיסוק בחלקי הדיבור (שם עצם ,פועל שם תואר ...) –ובקיצורים המקובלים.

ה. דרכי התצורה של המילה –בסיס +צורן סופי/בסיס+בסיס /ראשי תיבות -נוטריקון). 

ו.  רובד לשוני-    התקופה ההיסטורית –לשונית שבה המילה חדרה לשפת השימוש: לשון המקרא ,משנה..     

ז. משלב לשוני –שימוש בסגנון דיבור או כתיבה בהתאם לנסיבות חברתיות ותקשורתיות :

    לשון הספרות –לשון גבוהה , לשון עגה -סלנג –משלב נמוך , לשון הדיבור– משלב נמוך /בינוני.

ח. סמיכות תסמיך= צירוף של שתי מילים או יותר הכרוכות זו בזו : בית הספר , נעלי הרקדנית ..

ט כינוי קניין שייכות  - כינוי המצטרף לשם העצם,  חבור – ספרי -  כינוי קניין פרוד – ספר שלה .

יחסי מילים ומשמעים

הסמנטיקה - עוסקת במשמעות המילים והביטויים בשפה.  מידע סמנטי  פירושו = מידע על משמעות המילה.

המילון מספק לנו מידע סמנטי אודות המילה.  לצד ההגדרות יופיעו ברוב המילונים גם דוגמאות .

פוליסמיה– שתי מילים  או יותר הזהות בכתיבתן ובהגייתן,  אך  בעלות משמעיות שונות ומופיעות באותו ערך מילוני ,

(תחת  אותה מילה במילון) בשל קרבה סמנטית. לדוגמא : המילה -גשר  , קיימות משמעויות שונות למילה זו א. תרגיל בהתעמלות 

ב. גשר לשיניים -חוט מתכת  המחובר  לשיניים במטרה לחברן, ג. גשר מבני  המשמש למעבר בין  קצוות .

ד. יום גשר - יום  או יומייים חופשיים המפרידים בין חופשת חג או מועד לבין יום השבת . 

 בין המשמעיות השונות למילה גשר קיימת קרבה  צורנית בשל מעתק סמנטי מטפורי.   

הומונימיה –שתי מילים או יותר הזהות בכתיבתן ובהגייתן,  אך בעלות משמעויות שונות מילים אלו יופיעו במילון בערכים נפרדים.

לדוגמא:

דמים 1 =כסף ,דמי פורים ,  דמי חנוכה וכדו'    

דמים 2 = נוזל אדום  הזורם בגוף האדם .... בין המשמעויות השונות אין כל קשר .

 בחלק זה תתבקשו להגדיר את היחסים בין המילים בשפה העברית. סוגי הגדרות :

נרדפות – סהר -לבנה -ירח. ניגודיות- גבוה- נמוך, הגדרה קלאסית הכללה והבחנה , תרגום ושאילה מלעז.

 להלן דוגמות לשאלות בגרות הנוגעות למשמעות המילה בהקשר לטקסט ולהשוואה בין המילונים: 

מהי הגדרה המתאימה ביותר למשמעות המילה 'X' במשפט /בפסקה/ בקטע /במאמר בשני המילונים.?

מהי סוג ההגדרה של המילה 'X'המופיעה בכל אחד מן המילונים אבן שושן , רב מילים,ההווה ?

איזה פירוש מופיע במילון אבן שושן ואינו מופיע ברב מילים ? מה מייחד פירוש זה?

העתיקו את ההגדרה מסוג נרדפות/ ניגודיות ... ממילון אבן שושן /רב מילים....   מה מקור הדוגמאות ? 

מהו היחס הלשוני –סמנטי בין המשמעויות של הערך 'X' האם הוא פוליסמי /הומונימי  נמק את תשובתך .

ערכו בעזרת טבלה השוואה של הערך (המילה) 'X'ממילון אבן שושן לערך 'X'ממילון רב מילים על פי התבחינים (הקריטריונים),   שלפניכם: כתיב המילה, מקור המילה, רובד לשוני ופרטים דקדוקיים. 

מהי דרך הצגת   שמות העצם בכל המילונים  ש"ע בריבוי /בנטייה /בתוספת מילית יחס ? 

 מהי דרך הצגת  הפועל  הסבר בטבלה את דרך הצגת השורש  כ.ת.ב  במילונים השונים:  רב מילים , אבן שושן, ספיר ומילון ההווה.

    

  מעובד מתוך  המיקוד של אנקורי  ומתוך  ספרן של יפעת שרעבי ונגה גנאל  'בין המילה לטקסט' .

 חדר מקצוע

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר