*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
אתר ראשי לשון
הבנה והבעה
אמצעים רטוריים
מבנה לוגי של טקסט
המילון
מאפייני המילונים
פרטים דקדוקיים
השוואת מילונים
אוצר מילים וביטויים
תורת ההגה
מערכת הפועל
תצורת השם
תחביר
תוכנית לימודים
מבחני בגרות
מאפייני המילונים 

                                         מאפייני המילונים

מאפייני המילונים : מטרת המילון היא לפרש משמעויות של מילים ושל צרופים .כל מילה או צרוף במילון קרויה "ערך".

 מילון אבן שושן משמר את העברית מתקופותיה הקדומות: 

לשון המקרא, לשון המשנה, לשון התלמוד והמדרשים  ולשון ימי הביניים . בנוסף המילון מציג את לשון העת החדשה וכולל חידושים לשוניים עכשוויים. מילים שאולות (לועזי): מציין את מקור השפה (ל=לועזי).

רובד לשון -מילון אבן שושן מציין את רובד הלשון-את התקופה שבה המילה נוצרה או מתי החלו להשתמש בה.    

 ללא סימן –מקרא , ת-תלמוד ומדרשים ב- ימי הביניים , ח-חדש (עברית חדשה).

משלב לשון –גבוהה ובינונית . לפני ההסבר של מילון סלנג הוא מציין [לשון הדיבור].

מילון רב מילים הוא מילון מקיף ועדכני המתמקד בעברית עכשווית –בת זמננו . במילון זה מופיעים פירושים מן העברית החדשה על כל משלביה: הלשון הספרותית ,  

 לשון הדיבור, הסלנג ואף לשון מדוברת-"המונית ",  עם זאת הוא שומר על הזיקה למקורות ההיסטוריים של השפה ונותן ייצוג ללשון המקרא ווכן  ללשון חז"ל  שצורותיהן  שימושיות בלשוננו גם היום.

 רובד לשון –מילון זה אינו מציין את רובד הלשון

משלב לשון –לשון בינוני . ליד ההסבר של מילות סלנג הוא מציין "סלנג" .

משמעות המילה  הלן שש  דרכים להסבר הערכים (המילים) שבמילון:                                 

סוגי הגדרות: 

 הערך                     דוגמאות              

א. הגדרה על דרך הנרדפות

זמן

 עת, מועד , חג,   

 

משלח

 משגר ,מוסר ,שולח

ב. הגדרה על דרך הניגודיות  

חושך

 העדר אור    

 

חינם

 בלי תשלום

ג. הגדרה קלאסית  *

טיסן

מטוס צעצוע המסוגל לטוס באמצעות סוללה חשמלית

ד. הגדרה באמצעות הסבר

לחי

החלק הרך בפנים מתחת לעין                            

 

אוטוגרף

חתימת כתב ידו של אדם                                   

ה. הגדרה מילים לועזיות

נורמלי

מלועזית – תקין, רגיל , שגרת                             

ו. הגדרה באמצעות איור (ציור)

 

 בהגדרה קלאסית יש שני מרכיבים : הכללה והבחנה

הגדרה קלאסית = הגדרה הנעשית ע"י הכללה שהיא שיוך המילה לקבוצה רחבה  יותר,  

 וע"י    הבחנה שהיא הדגשת ייחוד / המיוחד שבכל קבוצה.  היא ההסבר ,המאפיין והמייחד שבה.

הגדרה קלאסית דוגמות:  הכללה מודגשת בכחול ההבחנה בקו אחד

 מסעדה – מקום ציבורי  שמגיש ללקוחותיו דברי מזון ומשקאות תמורת תשלום .

 חיוור   אדם שצבע פניו בהיר באופן לא טבעי .  

 כוכב    גוף שמימי הנתפס כמשפיע על חיי אדם.

 כדור – חפץ עגול ומתגלגל המשמש למשחק ,להתעמלות וכו' .

משלבי הלשון בשפה העברית

 לשון גבוהה –ספרותית ,מליצית

 לשון נמוכה – לשון הדיבור , המונית, סלנג , עממי

 לשון בינונית –לרוב אין ציון מיוחד

 מקורותיה של המילה –  אטימולוגיה =גיזרון – האטימולוגיה עוסקת בחקר של מקור המילה, בשאלה מתי הופיעו המילים בשפה העברית. האטימולוגיה מתמקדת במילים קדומות ובהשוואתן למילים או   לשורשים בשפות אחרות.

   חלק מן המילונים מציינים את רובד הלשון שבו נוצרה המילה (או את התקופה שבה החלו להשתמש  במילה  .

מילים שאולות – הן מילים שחדרו לעברית משפות לועזיות שונות. ישנם מילונים המציינים את השפה אשר המילה נשאלה ממנה. לדוגמה: מנטליות [לטינית]    [מש] – מילה שאולה.                                                     

את המילים השאולות מציינים באמצעות הקיצורים :ל (לועזית), מש (מילה שאולה). 

 רובד הלשון = התקופה ההיסטורית שבה החלו להשתמש במשמעות מסוימת של המילה. 

 בשפה העברית קיימים מספר רבדים עיקריים  אליהם מתייחסים במילונים השונים: 

רובד הלשון

מילון אבן שושן

מילון ספיר

לשון המקרא /תנ

אין  סימון

[תנ]

תלמוד ומדרשים –חז"ל

ת

[תמ]

ימי הביניים

ב

[י מ]

העברית החדשה

ח

[עח]

ארמית

אין סימון

[אר]

  הערה חשובה  : מילון ההווה ומילון רב מילים אינם מציינים את הרובד הלשוני .

                                                                                                                  

                   מעובד מתוך: יפעת שרעבי ונגה גנאל  'בין המילה לטקסט', ומתוך המיקוד של אנקורי ,2009

                                     

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר