*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
אתר ראשי לשון
הבנה והבעה
אמצעים רטוריים
מבנה לוגי של טקסט
המילון
מאפייני המילונים
פרטים דקדוקיים
השוואת מילונים
אוצר מילים וביטויים
תורת ההגה
מערכת הפועל
תצורת השם
תחביר
תוכנית לימודים
מבחני בגרות
פרטים דקדוקיים 

                                                             המילון - פרטים דקדוקיים

א. הכתיב של המילה

יש מילונים שמציגים את המילה בכתיב חסר ניקוד ולידה את המילה כפי שהיא נכתבת בכתיב מנוקד. לדוגמה: מוכפל,  מֻכְפָּל.

 יש מילונים המציגים את המילה בכתיב מנוקד ולידה את המילה כפי שהיא נכתבת בכתיב חסר ניקוד. לדוגמה: מִלָּה , מילה.

 ב. מידע תחבירי

 רוב המילונים מציינים את חלק הדיבור שאליו משתייכת המילה. כן מציינים במילון את המין הדקדוקי של המילה (זכר או נקבה).

חלק מן המילונים מציינים את מילות היחס המוצרכות לפועל בצורה מפורשת, ואילו אחרים מציגים זאת בצורה סמויה ע"י הדוגמאות הניתנות במילון.

  חלקי הדיבור -דוגמות לראשי התיבות העיקריים המקובלים במילונים 

חלקי הדיבור

אבן שושן

רב מילים

ההווה

ספיר

שם עצם זכר

ז'

שֵם ז'

ז'

ש"ע  ז'

שם עצם נקבה

נ'

שֵם נ'

נ'

 

שם תואר

ת'

תואר

 

ת'

תואר הפועל

תה"פ

תואר הפועל

 

תה"פ

מילת חיבור

מ"ח

מילת חיבור

 

מ"ח

מילת יחס

מ"י

מילת יחס

 

מ"י

מילת שאלה

מ"ש

מילת שאלה

 

 

פועל

  וציון שם הבניין

פ' וציון שם הבניין

 

פ'

  מילת יחס מוצרכת

מילת יחס מוצרכת היא מילת יחס המצטרפת לפועל ונותנת לו את משמעותו.   לדוגמה: הפועל האמין / מאמין

* מילון אבן שושן מציג את מילות היחס המוצרכות לפועל בסוף הערך.

בסוף הערך: [להאמין ב-, להאמין ל-].

מילון רב מילים מציג את מילות היחס המוצרכות לפועל בתוך המשמעויות השונות.

 האמין לו – חשב שהוא דובר אמת.    ,  האמין במישהו – בטח בו.

ג. מידע תחבירי

 1) כל המילונים מציינים את השורש של מילה.  חלקם בתחילת הערך וחלקם בסוף הערך.

2) רוב המילונים מביאים נטייה חלקית של המילה. 

   בפועל : מובאות דוגמאות מייצגות לנטיית העבר, ההווה, העתיד, הציווי ושם הפועל.   דוגמה לנטייה : זָעַק [זוֹעֵק, יִזְעַק, זְעַק, לִזְעׂק].

 יש מילונים המציינים בהמשך לשורש את כל הבניינים שבהם נוטה שורש מסוים, ואילו האחרים מציינים את הנטייה של בניין אחד בלבד.

     בַשֵם מובאת צורת היחיד (שהיא הערך עצמו). 

   הערה : לרוב מופיעות גם צורות היחידה, הרבים והרבות וכן הנסמך ביחיד וברבים.

מנהיג

מנהיג-

מנהגים

מנהיגי

מנהיגה

מנהיגת -

מנהיגות

מנהיגות

 

נסמך

רבים

נסמך רבים

 

יחידה

נסמך יחידה

רבות

נסמך רבות

 

                          מעובד מתוך: יפעת שרעבי ונגה גנאל  'בין המילה לטקסט', ומתוך המיקוד של אנקורי ,2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

    

 
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר