*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
אתר ראשי לשון
הבנה והבעה
אמצעים רטוריים
מבנה לוגי של טקסט
המילון
אוצר מילים וביטויים
תורת ההגה
מערכת הפועל
תצורת השם
תחביר
תוכנית לימודים
מבחני בגרות
האמצעים הרטוריים 
רשת עמל > עמל לוד > חדרי מקצוע > לשון > אמצעים רטוריים
 

                                                                                   (מעובד  ע"י ליאת שושני ,- מתוך - ראו זכיות בתחתית הדף).

                               אמצעים רטוריים                                                                                  

       האמצעים הרטוריים הם כלל האמצעים הססגוניים הלשוניים שהכותב משתמש בהם כדי להעשיר את כתיבתו.

     הכותב משתמש באמצעים אלו כדי ליצור קשר עם הקוראים, להתקרב אליהם ולמשוך את תשומת ליבם.

האמצעים הרטוריים הבולטים הם:

שאלה רטורית – שאלה הנשאלת שלא במטרה לקבל תגובה (כיוון שהתשובה עליה ידועה מראש ,ומטרתה להדגיש עניין מסוים). דוגמה:  "מי לא יודע שיש השנה בגרות בלשון א' "?..

חזרה על מילים – חזרות של מילה או מילים  לצורך הדגשה.  

דוגמה: כל מה שאומרים על גיל ההתבגרות אמת ויציב: הם  תובעניים  יותר, הם אוכלים יותר ,הם מטלפנים יותר, הם מתעניינים פחות בלימודים, הם ממעטים בקריאת ספרים.

שימוש במילים בעלות שדה סמנטי משותףשדה סמנטי הוא תחום משמעות משותף שדה הסמנטי מכיל קבוצה של מילים השייכות לאותו תחום,בעלות מכנה משותף.

דוגמה: צמיחה, לבלוב, פריחה-  שייכות לשדה סמנטי שהוא טבע .  מאבק ,מנצחים, הגנה תוקפים, נלחמים ,שדה קרב - שייכות לשדה סמנטי מלחמה קרב.

אירוניה לגלוג ציניות . הדובר או  הכותב מביע בכוונה את ההפך ממה שהוא חושב ורק מי שיודע את האמת יכול להבחין בכוונתו.   דוגמה :  "ברור שנזכור את כל החומר בהיסטוריה בעל פה....."

קונוטציה-  הקונוטציה היא המשמעות הרגשית הנלווית למילה לצד המשמעות הבסיסית,  הקונוטציה יכולה להיות  חיובית או שלילית .                                                                  

 דוגמות : קונוטציה חיובית -מנוחה ,מזל, אדיב, חופש, ,נדיבות  קונוטציה שלילית  - שואה ,מלחמה.מחדל צער.

לשון ציורית–הדימוי, המטפורה,האנשה-מטרתה להמחיש לקורא, לסייע ולהדגיש את המסר ואת כוונת המוען.

דימוי  בדימויים הכותב משווה דבר מסוים לדבר אחר כדי להדגיש עניין מסוים  ולהבליט רעיון כלשהו – ערום כנחש ,זריז כפנתר , מהיר כצבי .

מטפורה –מעתק (העברה) של משמעות מתחום אחד לתחום אחר ומבוסס על דמיון שקיים בין שני מושגים .    

 דוגמות : מלחמת שיווק – העברה  מתחום הצבא לתחום הכלכלה, מקשר האהבה שהיה בניהם נותרו רק פירורי רגש, העברה מתחום מוחשי  (פירורים ) לתחום הרגשות .  "איזה תותח השחקן הזה" .

האנשה  האנשה היא סוג של מטפורה . יחוס או השאלה של תכונות ומידות של בני אדם לבעלי חיים או  חפצים  דוגמה : המניה טיפסה בשיעורים גבוהים. המשבר בתיירות מבקר גם בדיוטי פרי . "הקירות רעדו כשדיברת".

ביטויים מסוגים שונים–לשון נופל על לשון, שיבוץ ניבים ,מטבעות לשון מטרתן– להעשיר את הכתוב.  וגמות: לשון נופל על לשון: הדוור לא הביא עמו דבר.

שיבוץ ניבים- ניב   הוא צירוף מילים שמשמעותו הכללית שונה ממשמעות המילים הבודדות המרכיבות אותו,  'הלבין פני חברו  ברבים'. 'כזה ראה וקדש',  'טמן ראשו בחול', (ראו פרק  אוצר ניבים וביטויים).

הבחנה בין ניב לפתגם- הפתגם מכיל מוסר השכל , "לא הביישן למד" ו"לא הקפדן מלמד".  

מטבעות לשון מטבעות לשון  - הם ביטויים מקורים ומקובלים" שרירות לב" "מקור חיים"  

שימוש בציטוטים מן המקורותשילוב פסוק או חלקים ממנו  מן המקרא או ממקור אחר.

שימוש בגוף שני הכותב משתמש בכינוי אתה,  אתם,בשבילכם, תחשבו אם היו פונים אליכם ....,המטרה להתקרב  אל הנמען ולשכנע אותו באמיתות דבריון .

שימוש בפעלים מודאלייםפעלים המביעים אפשרות, סבירות, נחיצות, המלצה.כגון : אפשר,רצוי, מומלץ צריך, כדאי ..  דוגמה : כדאי שתבדקו היטב את הבעלות של הרכב לפני רכישתו. 

  שימוש בהסגרים   ההסגר הוא תוספת, המביעה כעין הערה צדדית של הדובר על הנאמר במשפט. הערות אלה הן לפעמים צירופים מקובלים ולפעמים הן הערות אישיות.
פיסוק: ההסגר מופרד משאר חלקי המשפט בפסיקים או בקווים מפרידים.                           

 ביטויים שכיחים (נפוצים): לשמחתי, תודה לאל,ז"ל, לדאבוננו, לדעתי, לטענתו,למרבה הצער, בקיצור, בבקשה, כמובן, לבטח, בוודאי, לעניות דעתי , לדעת המחבר.....    

                                                                                                                                                                                                                                  שימוש במילים נרדפות/נרדפות בהקשר  או מילים מנוגדות 

 הערה :  יש לציין שלא בכל טקסט מופיעים אמצעים רטוריים. הכותב בוחר אם להשתמש באמצעים אלו.  

 זכויות:  מעובד לפי ספרן של יפעת שרעבי ונגה  גנאל 'בין המילה לטקסט' ,  ומתוך המיקוד של אנקורי  2009

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

    

 

     

 חדר מקצוע

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר