*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
חזון ביה"ס
ההיסטוריה של "רעות"
כתבות על ביה"ס
פרויקטים ברוח HTH
עיתון ביה"ס
מסעותינו לפולין
תחרויות שביל ישראל
תחרויות FLL
תחרויות מח"טק
קיימות
 

 תיק האחראי לטיול יכיל את הנספחים ואת הפריטים האלה:

שם הנספח

דוח מצב: יש/אין

הערות

נספח א – טופס ביקורת לפני היציאה לטיול

 

 

נספח ב – אישור תכנית הטיול ע"י מנהל ביה"ס ורכז הטיולים

 

 

נספח ג – כתב מינוי לאחראי על הטיול

 

 

נספח ד – תכנית הטיול – לוח זמנים

 

 

נספח ה – טלפונים חיוניים

 

 

נספח ו – טבלת שליטה בטיול

 

 

נספח ז – רשימת התלמידים לפי כיתה

 

 

נספח ח – אישור ההורים על השתתפות בנם/בתם בטיול

 

 

נספח ט:– ציוד החובה לטיול

 

 

נספח י – רשימת התלמידים בעלי מגבלות רפואיות

 

 

נספח יא – הפניה לטיפול רפואי של תלמיד שנפגע בטיול

 

 

נספח יב – טופס ביטוח למתנדב

 

 

נספח יג – הנחיות למורה האחראי על האוטובוס

 

 

נספח יד – הנחיות למורה לקראת היציאה לטיול ולתדרוך התלמידים

 

 

נספח טו – נוהל הטיפול בתלמיד שנפגע במהלך טיול ויש צורך לפנותו לחדר מיון והדיווח על כך  

 

 

נספח טז – בדיקת האוטובוס לפני היציאה לפעילות

 

 

תיאום וקבלת אישור מהלשכה לתיאום טיולים – הימצאות הטופס חתום ומאושר

 

 

הימצאות מפת אזור הטיול ומפת סימון שבילים, פנקס כיס לביטחון ולבטיחות בטיולים ומרשם ציר הטיול על גבי מפת אזור הטיול.

 
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר