*
 
כניסה
אלגברה ופרה-אלגברה 
 
צעדים ראשונים בדרך לאלגברה מרכז המורים למתמטיקה
 
הפיצוח הפעם, "ארבע בעיות על משוואות ריבועיות", בעברית ובערבית 

פתרונות לפיצוח הקודם "
שעשועים אלגבריים " ב עברית ו בערבית

פינקס המכיל את השלבים לפיתרון מערכת משוואות בשני נעלמים/ אתי מץ (איסטרטגיות למידה)
מאגר משימות - מיומנויות אלגבריות - מכון ויצמן 

כפל מקוצר, הבינום של ניוטון, נוסחאות וייטה, חזקות ולוגריתמים, טריגונומטריה, גרפים של פונקציות חשובות.
נוסחאות באלגברה - תיכון חוף כרמל 
נוסחאות בחזקות ולוגריתמים - כנ"ל

לקישורים בחטיבת הביניים ולתיכון נוספו שני מילוני מושגים מתמטיים אשר פורסמו ע"י מטח,
האחד בנושא
פונקציות והשני בנושא אלגברה .

הפיצוח המתמטי הפעם - "
חזקה ונתחזק ", בעברית ו בערבית  - חזקות

מכון וצמן :

מיומנויות אלגבריות תוך פיתוח תהליכי חשיבה. הנושאים הנכללים במאגר:
מספרים מכוונים, ביטויים אלגבריים, משוואות ואי שוויונים, מערכת משוואות,
פירוק לגורמים ושברים אלגבריים.


אתר g-math
אתר מכללת קיי


שברים - חזרה - g-math


שורש ריבועי - g-math

אחוזים - g-math

מספרים מכוונים - מכללת קיי

פירוק לגורמים - g-math

פעולות חשבון בביטויים אלגבריים - g-math 

מילון מושגים: אלגברה  מילון מונחים באלגברה מאת מטח. המילון כולל  הגדרות ותיאורים,נוסחאות,
משפטים ודוגמאות בנושאים: חזקות, פולינומים, כפל מקוצר, משוואות ועוד. 
 
מילון מושגים: פונקציות 

מילון מונחים ב"פונקציות" מאת מטח. המילון כולל הגדרות ותיאורים,
נוסחאות, משפטים ודוגמאות בנושאים: משפחות של פונקציות,
גבול של פונקציה, רציפות, חישוב גבולות ועוד.


 
 
 
מתמטיקה לכל :
2.9.10 שטח בין פונקציות  5
9.8.10 שטח בין פונקציות  2  
                                     3
                                     4

 
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר