*
 
כניסה
mafmar 

חוזרי מפמ"רים וחוזרי מנכ"ל - תשע"ו :

 


אזרחות

אנגלית

מדעי הטכנולוגיה
 

מתמטיקה

 

מע' ייצור ממוחשבות

חוזר 1.7.15

עברית למגזר ערבי
נושאי לימוד ודרכי היבחנות - תשע"ו

תכנית הלימודים בעברית - תשע"ו
 

פיסיקה

חוזר מפמ"ר תשע"ו

  

היסטוריה למגזר ערבי/בדואי

 


לכניסה למאגר חוזרי מנכ"ל|

חוזר ספטמבר תשע"ו

נוהלי שעת חירום במערכת החינוך
חוזרי מנכ"ל בנושא בטחון ובטיחות

 יעוץ 

 

 
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר