*
 
כניסה
 
מתמטיקה

1 יחידה 801

2 יחידות 35802

3 יחידות 35803

פתרונות

2016 מועד חורף
פתרון הבגרות במתמטיקה - מועד קיץ 2016
מועד חורף 2016
פתרון הבגרות במתמטיקה - מועד קיץ 2016
מועד חורף
פתרון הבגרות במתמטיקה - מועד קיץ 2016
פתרונות מיואל גבע
פתרון הבגרות במתמטיקה - מועד קיץ 2016
2015 מועד חורף
מועד קיץ
מועד חורף
מועד קיץ
מועד חורף
מועד קיץ
פתרון מועד חורף
פתרון מועד קיץ
2014 כל מועדי קיץ 2014 כל מועדי קיץ 2014 כל מועדי קיץ 2014 מועד קיץ כל השאלונים והפתרונות מיואל גבע
מועד חורף שאלונים ופתרונות מיואל גבע
2013 חורף 35801
כל השאלונים והפתרונות קיץ 2013
חורף: 35802 חורף: 35803 חורף:35801   35802
   35803
קיץ 2013 כל הפתרונות 
(יואל גבע)
פתרונות - מ. החינוך מועד א'

2012

 

חורף 2012   
קיץ 2012  
מועד ב' 2012 

35001:
חורף 2012  
קיץ 2012  
מועד ב' 2012    

חורף 2012  
קיץ 2012  
מועד ב' 2012  

35002:
חורף 2012  
קיץ 2012  
מועד ב' 2012  

חורף 2012  
קיץ 2012  
מועד ב' 2012  

35003:
חורף 2012  
קיץ 2012  
מועד ב' 2012  

חורף תשע"ב 2012
פתרון שאלון 801 קיץ תשע"ב 2012, מועד א
פתרון שאלון 801 קיץ תשע"ב 2012, מועד א


פתרונות אלי גבע
פתרונות עופר ילין

2011 801:
קיץ 2011
מועד ב' 2011     
חורף 2011  
35001:
קיץ 2011  
מועד ב' 2011
חורף 2011  
802 :
קיץ 2011  
מועד ב' 2011
חורף 2011  
35002 :
קיץ 2011 
מועד ב' 2011
חורף 2011     
 
803 :
קיץ 2011
מועד ב' 2011
35003 :
קיץ 2011
מועד ב' 2011
חורף 2011             

פתרון חורף 1 יחי'
פתרוןן חורף 002
פתרון חורף 003
שאלון 802פתרון קיץ
פתרון מועד ב'

2010

801:
קיץ 2011  
מועד ב' 2011
חורף 2011  
35001:
קיץ 2010
מועד ב' 2010 
חורף 2010     

802:
קיץ 2010
מועד ב' 2010
חורף 2010  
35002:     
קיץ 2010
מועד ב' 2010
חורף 2010        
803:
קיץ 2010
מועד ב' 2010
חורף 2010       
35003:
קיץ 2010  
מועד ב' 2010
חורף 2010     

פתרון מועד חורף 001
פתרון חורף 002
פתרון חורף 003
פתרון קיץ 001
פתרון קיץ 002
פתרון קיץ 003

2009 801:
קיץ 2009
חורף 2009 
35001:
קיץ 2009   
חורף 2009    
802:
קיץ 2009
חורף 2009
35002:
קיץ 2009
חורף 2009     
  


803:
קיץ 2009  
חורף 2009  
35003:
קיץ 2009
חורף 2009     

מועד ב מתמטיקה 002
מועד ב מתמטיקה 003
מתמטיקה 003 קיץ 2009
מתמטיקה 002 קיץ 2009
מתמטיקה 001 קיץ 2009
חורף 2009  001
חורף 2009  002
חורף 2009  003
פתרון הבגרות במתמטיקה - מועד קיץ 2009 גבע
פתרון הבגרות במתמטיקה - מועד חורף 2009 גבע

2008
801:
קיץ 2008  

35001:
קיץ 2008  
חורף 2008   
802:
קיץ 2008  

35002:
קיץ 2008  
חורף 2008  
35003:
קיץ 2008
חורף 2008     

קיץ 2008 מועד ב 001
קיץ 2008 מועד ב 002
קיץ 2008 מועד ב 003
פתרון הבגרות במתמטיקה - מועד קיץ 2008 גבע
פתרון הבגרות במתמטיקה - מועד חורף 2008 גבע

מאגר שאלות במתמטיקה לבחינת הבגרות ב- 3 יחידות לימוד (מ. החינוך אגף לת"ל)
נוסחאון בעברית מתשע"א
נוסחאון בערבית מתשע"א

מצגות ותרגולים לשאלון 001 - עמלנט     ועוד מעמלנט


התאמות לליקויי למידה – תוכנית צבירתית:
 
הנחיות לשאלונים מותאמים - תוכנית הצבירה
 מתמטיקה בתמ"ת 

תש"ע
תשס"ט       מקבץ מבחני מתכונת לתמ"ת, תשס"ט  מעמל בן עמי
תשס"ח
תשס"ז
תשס"ו
תשס"ה
תשס"ד 
  
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר