*
 
כניסה
מבחנים 

 שאלוני בגרות :

לפתרונות           לשאלונים באתר המפמ"ר

869101 - מערכות מכונאות רכב א - 1 יח"ל                

869201 - מערכות מכונאות רכב ב - 2 יח"ל                    

עברית/שנה
קיץ 2016  
קיץ 2015  

קיץ 2014
קיץ 2013  

ערבית/שנה
קיץ 2016  
קיץ 2015  
קיץ 2014  
קיץ 2013  

עברית/שנה
קיץ 2016  
קיץ 2015  
קיץ 2014
קיץ 2013  

ערבית/שנה
קיץ 2016  
קיץ 2015  
קיץ 2014  
קיץ 2013  

הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2012 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2012 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2012 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2012
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2011 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2011 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2011 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2011
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2010 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2010 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2010 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2010
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2009 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2009 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2009
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2008 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2008
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2007 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2007
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2006 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2006
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2005 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2005 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2005 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2005

שאלוני בגרות במערכות חשמל ואלקטרוניקה ברכב: 849101 ו- 849201
מערכות חשמל ואלקטרוניקה ברכב א - 1 יח"ל - 849101 - שאלון חובה מינימלית בהתמחות. 
מערכןת חשמל ואלקטרוניקה ברכב ב - 2 יח"ל - 849201 - שאלון העמקה בהתמחות - הרחבה ל- 5 יח"ל.


849101 - מערכות חשמל ואלקטרוניקה ברכב - 1 יח"ל         849201 - מערכות חשמל ואלקטרוניקה ברכב - 2 יח"ל

שנה
קיץ 2016  
קיץ 2015
קיץ 2014
קיץ 2013  
שנה
קיץ 2016  
קיץ 2015
קיץ 2014  
קיץ 2013  
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2012 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf 2012
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2011 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf 2011
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2010 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf 2010
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2009 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf 2009
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2008 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf 2008
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2007 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf 2007
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2006

 התמחות תחזוקת מערכות הנדסיות:
מדעי הטכנולוגיה — הנדסה, תיכון ובקרה
2 יחידות לימוד 
894201:

קיץ 2013  

קיץ 2012  
קיץ 2011    
קיץ 2010  
 קיץ 2009  
 קיץ 2008  
 קיץ 2007  
 קיץ 2006  

מבחני גמר של התמ"ת  כולל תשע"ג

 

 
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר