*
 
כניסה
שאלוני בגרות באזרחות 
בחינות ומחוונים מאתר תמיד אזרחות
 
 

 

מבחנים

פתרונות

2007

חורף 2007
קיץ 2007 
קיץ 2007  בערבית

פתרון חורף 2007 (גבע)
אזרחות חורף 2007 אנקורי
קיץ 2007 אנקורי

2008

חורף 2008 
קיץ 2008 בערבית
קיץ 2008 בעברית

חורף 2008 אנקורי
קיץ 2008  אנקורי

2009

1 יחידה בעברית

 1 יחידה - בערבית 

קיץ 2 יחידות 034114  בעברית

   2 יחידות - בערבית

מסמך מלווה מחוון ליחידת לימוד אחת ולשתי יחידות לימוד

דגם תשובות לשאלון  034103 קיץ עברית
דגם תשובות - 034103- 1 יח"ל - ערבית
דגם תשובות לשאלון 034114 קיץ עברית
דגם תשובות - 034114 - 2 יח"ל - ערבית
פתרון בחינת הבגרות באזרחות קיץ 2009  (אנקורי)

2010

 חורף:
שאלון הבחינה - 1 יח"ל - 034103, + מחוון 
 
שאלון הבחינה - 2 יח"ל - 034114
קיץ 2010 + מחוון

 יחידה אחת - שאלונים 034103, 141
שתי יחידות - שאלונים 034114

 2011

 

 שאלון בגרות חורף 2 יח"ל ושאלון יחידה אחת
קיץ תשע"א 2011 2 יחי'

 מחוון לשתי יחידות
מחוון ליחידה אחת
מלווה מחוון כולל
פתרון קיץ תשע"א 2 יחי'

2012 חורף 2 יחידות
1 יחידה
קיץ 2012  
פתרון לשתי יחידות (גבע)

פתרון 2 יח' מועד קיץ
2013

חורף 034114
שאלון קיץ 2013

פתרון מועד חורף 034114
פתרון שאלון קיץ 2013
2014

חורף 2014
קיץ 2014

חורף 2014
קיץ 2014
2015 חורף 2015
קיץ 2015

הצעת תשובון (תמיד אזרחות)
פתרון חורף 2015 (גבע)
פתרון קיץ 2015

תשובון תשע"ה

2016 חורף 2016
קיץ 2016
תשובון מועד חורף 2016
פתרון מועד חורף - יואל גבע
פתרון הבחינה - 2 יח"ל - תיכונים - 034114

 

 
 
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר