*
 
כניסה
מקצועות הרכב בתמת 

           12029
ת.מקצוע מכונאות

           12063
אוטוטרוניקה
 ת. מקצוע

 12073
מע' חשמל ואלקטרוניקה ברכב

 תשס"ה  12029בעברית  12063 בעברית  12073 בעברית
 תשס"ו  12029 בעברית
12029 בערבית
 12063  בעברית
12063 בערבית
 12073 בעברית
12073  בערבית
 תשס"ז  12029 בעברית
12029 בערבית
 12063 בעברית
12063 בערבית
 12073 בעברית
12073  בערבית
תשס"ח   12029 בעברית
12029  בערבית

12063   בעברית
12063    בערבית

 12073 בעברית
12073  בערבית
 תשס"ט  12029  בעברית
 בערבית12029

 12063 בעברית
 בערבית   12063

   12073  בעברית
12073 בערבית

 תש"ע  12029 בעברית  12063 בעברית  12073 בעברית
תשע"א 12029 12063 12073
תשע"ב 12029 12063 12073
תשע"ג 12029 12063 12073
תשע"ד 12029 12063 12073
תשע
 
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר