*
 
כניסה
 

דוגמת בחינה תשס"ט - 805201
תשובון לשאלון לדוגמה תשס"ט - חלק מהבחינה

חומרי למידה

 השתלמות :ניתוב, מיתוג והתמחות בתקשוב
תכנית לימודים מערכות מחשוב – 1 יח"ל  
תוכנית הלימודים
צוות הפיקוח וההדרכה  


 

לאתר המפמ"ר על מדעי הטכנולוגיה 
  - עדכון 21.9.09 
 

היערכות לשנה"ל תש"ע מפמ"ר מדעי הטכנולוגיה

מצגת - המבנה המעודכן של המקצוע מדעי הטכנולוגיה תש"ע

חוזר מפמ"ר- מבנה בחינות תשס"ט 

רמת בסיס 1 יח"ל  - אוריינות מדעית טכנולוגית   חומרי למידה:
 

מדעי הטכנולוגיה ברשת אורט
אתר תרגול ממוחשב חדש
מערכי שיעור - הוראת המשימות
פעילויות להוראת המשימות   + משימות נוספות לתרגול
מערכי שיעורים - פירוש ייצוגים חזותיים
מבחנים
 
שאלון 894101  1 יחידה:                     שאלון 894102 מדעי הטכנולוגיה ב' 1 יח':       894103 מדעי טכנו' ג' 1 יח':
קיץ 2007   עברית                               קיץ 2007   עברית                                       קיץ 2007  עברית
קיץ 2007   ערבית                               קיץ 2007   ערבית                                       קיץ 2007  ערבית
  
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר